Ameira divagans

Ameira divagans är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Ameira divagans
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: Tyskland, 1970
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Ameira divagans i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion