Alligatorblad | Alternanthera philoxeroides

Alligatorblad är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Alternanthera philoxeroides
Svenskt namn: alligatorblad
Organism: växter
Livsmiljö: Sötvatten
Förekommer i Sverige: Nej
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Alligatorblad i Artdatabanken
Informationsblad: Ladda ner infoblad Pdf, 81.1 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion