Alkmaria romijni

Alkmaria romijni är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Alkmaria romijni
Organism: ringmaskar
Livsmiljö: Brackvatten
Ursprung: oklart (kryptogen art)
Första fynd i Sverige: 1960-1969
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 1 - ingen känd risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Alkmaria romijni i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 185.9 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion