Alexandrium minutum

Alexandrium minutum är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Alexandrium minutum
Organism: dinoflagellater, encelliga organismer, plankton
Livsmiljö: Marin
Ursprung: oklart (kosmopolitisk)
Bestånd i Sverige: Svenska västkusten (SMHI)
Första fynd i Sverige: 1990-1999
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Alexandrium minutum i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 213.9 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion