Alexandrium leei

Alexandrium leei är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Alexandrium leei
Organism: dinoflagellater, encelliga organismer, plankton
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: Nederländerna, 1991
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Alexandrium leei i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion