Acartia tonsa

Acartia tonsa är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Acartia tonsa
Organism: kräftdjur, plankton
Livsmiljö: Brackvatten, Marin
Ursprung: Stilla havet, Nordamerika
Första fynd i Sverige: 1934
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Acartia tonsa i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 173.3 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion