Lista över främmande arter i vårt närområde – dörrknackare

Här kan du söka och få mer information om de främmande arter som finns på den svenska listan för så kallade dörrknackare. Det vill säga främmande arter som har etablerat sig i Sveriges närområde och som riskerar att spridas till svenska hav eller vatten.

En del av arterna anses enligt internationella artlistor vara invasiva eller skadliga. Det behöver inte innebära att de blir invasiva i svenska vatten.

Listan är under framtagande. Du kan även se en lista över främmande arter med dokumenterad förekomst i svenska hav och vatten.

Artlista
NamnFörsta europeiska fyndKategoriPotentiellt invasiv  
hoppkräfta
Frankrike, 2004RYGGRADSLÖSA DJURNej
dinoflagellat
Nederländerna, 1991MIKROALGER
dinoflagellat
Oklart. Saknas uppgift.MIKROALGER
hoppkräfta
Tyskland, 1970RYGGRADSLÖSA DJURNej
havstulpan
England, 1937RYGGRADSLÖSA DJURNej
havstulpan
Belgien, 2002RYGGRADSLÖSA DJURNej
havstulpan
Belgien, 1997RYGGRADSLÖSA DJURNej
amursömnfisk
Oklart. Fynd i Litauen, 1985 FISKARNej
rödalg
Frankrike, 1914MAKROALGERNej
rödalg
Storbritannien, 1906MAKROALGERNej
rödalg
Frankrike, 1988MAKROALGERNej
havstulpan
England, 1945RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
havstulpan
England, 1946RYGGRADSLÖSA DJURNej
bandslätting
Tjeckien, 1960 FISKARPotentiellt invasiv
kammanet
Rumänien, 1996RYGGRADSLÖSA DJURNej
bighead goby
Serbien, 1986FISKARNej
havsborstmask
Nederländerna, 2010RYGGRADSLÖSA DJURNej
blåkrabba
Frankrike, 1900RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
havsborstmask
Spanien, 1996RYGGRADSLÖSA DJURNej
havsborstmask
Finland, 1963RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
sjöpung
Italien, 1991RYGGRADSLÖSA DJURNej
nässeldjur (hydroid)
Danmark, 1960RYGGRADSLÖSA DJURNej
brun dvärgmal
Slovakien, 1800FISKARNej
mossdjur
England, 1911RYGGRADSLÖSA DJUR
mossdjur
Irland och Storbritannien, 1958RYGGRADSLÖSA DJURNej
mossdjur
Nederländerna, 1993RYGGRADSLÖSA DJURNej
märlkräfta
Tyskland, 1912RYGGRADSLÖSA DJURNej
mussla
Frankrike och Portugal, 1980RYGGRADSLÖSA DJUR
sjöpung
Frankrike, 2002RYGGRADSLÖSA DJURNej
vattenloppa
Finland, 2003RYGGRADSLÖSA DJURNej
nässeldjur (havsanemon)
Storbritannien, 1896RYGGRADSLÖSA DJURNej
sjöpung
Nederländerna, 1991RYGGRADSLÖSA DJURNej
märlkräfta
Ungern, 1955RYGGRADSLÖSA DJURNej
märlkräfta
Österrike, 1989RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
dinoflagellat
Oklart. Fynd i Nederländerna, 1991MIKROALGERPotentiellt invasiv
märlkräfta
Polen, 1928RYGGRADSLÖSA DJURNej
märlkräfta
Oklart. Fynd i Östersjön, 1962RYGGRADSLÖSA DJURNej
hoppkräfta
England, ca 1933RYGGRADSLÖSA DJURNej
musselkräfta
Storbritannien, 1870RYGGRADSLÖSA DJURNej
mossdjur
Nederländerna, 2002RYGGRADSLÖSA DJURNej
märlkräfta
Oklart. Fynd i Finland, 1999RYGGRADSLÖSA DJURNej
smörbult
Tyskland, 2009FISKARNej
rödalg
Storbritannien, 1969MAKROALGERNej
havsspindel
Italien, 1979RYGGRADSLÖSA DJURNej
tiofotat kräftdjur
Polen, 1890RYGGRADSLÖSA DJURNej
havsborstmask
Tyskland, 1958RYGGRADSLÖSA DJURNej
märlkräfta
Nederländerna, 1991RYGGRADSLÖSA DJURNej
kamtjatkakrabba
Norge, 1985RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
kommakräfta
Finland, 2004RYGGRADSLÖSA DJURNej
kvaggamussla
Tyskland, 2007RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
havsborstmask
Oklart. Saknas uppgift.RYGGRADSLÖSA DJURNej
pungräka
Ukraina, 1949RYGGRADSLÖSA DJURNej
snäcka
Polen, 1800-taletRYGGRADSLÖSA DJURNej
nässeldjur (hydroid)
Frankrike, 1971RYGGRADSLÖSA DJURNej
marmorkarp
Oklart. Fynd i Polen, 1965FISKARNej
havsborstmask
Nederländerna, 2008RYGGRADSLÖSA DJURNej
havstulpan
Frankrike, 1851RYGGRADSLÖSA DJURNej
havstulpan
Nederländerna, 1764RYGGRADSLÖSA DJURNej
märlkräfta
Nederländerna, 1998RYGGRADSLÖSA DJURNej
mussla
Storbritannien, 1864RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
märlkräfta
Storbritannien, 1934RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
märlkräfta
Nederländerna, 2013RYGGRADSLÖSA DJURNej
hoppkräfta
Frankrike, 1972RYGGRADSLÖSA DJURNej
hoppkräfta
Tyskland, 1938RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
hoppkräfta
Frankrike, 1977RYGGRADSLÖSA DJURNej
nässeldjur (hydroid)
Nederländerna, 1905RYGGRADSLÖSA DJURNej
havsborstmask
Storbritannien, 1974RYGGRADSLÖSA DJURNej
nordlig ormhuvudfisk
Tjeckien, 1956FISKARNej
märlkräfta
Litauen, 1962RYGGRADSLÖSA DJURNej
snäcka
Frankrike, 1995RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
olivmussla (guldsandmussla)
Portugal, 1970-taletRYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
märlkräfta (tångloppa)
Nederländerna, 1878RYGGRADSLÖSA DJURNej
tiofotat kräftdjur
Tyskland, 1997RYGGRADSLÖSA DJURNej
ostasiatisk sjöpung
Storbritannien, 1953RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
räka
England, 1992RYGGRADSLÖSA DJURNej
pungräka
Ukraina, 1955RYGGRADSLÖSA DJURNej
pungräka
Litauen, 1960-taletRYGGRADSLÖSA DJURNej
hakmask
Tyskland, 1986RYGGRADSLÖSA DJURNej
dinoflagellat
Norge, 2001MIKROALGERPotentiellt invasiv
havsborstmask
Frankrike, 1920RYGGRADSLÖSA DJURNej
rödalg
Nederländerna, 1993MAKROALGERNej
märlkräfta
Litauen, 1962RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
tiofotat kräftdjur
Nederländerna, 2005RYGGRADSLÖSA DJURNej
smörbult
Tyskland, 2002FISKARNej
kiselflagellat
Tyskland, 2000MIKROALGERPotentiellt invasiv
hoppkräfta
Italien, 2007RYGGRADSLÖSA DJURNej
racer-smörbult
Serbien, 1991FISKARNej
mussla
Belgien, 2005RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
snäcka
Oklart. Fynd i Frankrike, 1997RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
sandsmörbult/flodsmörbult
Ungern, 1936FISKARNej
mossdjur
Storbritannien, 2011RYGGRADSLÖSA DJURNej
tanaid (kräftdjur)
Nederländerna, 2006RYGGRADSLÖSA DJURNej
mossdjur
Nederländerna, 1998RYGGRADSLÖSA DJURNej
stubbkväkare (havsgös)
Belgien, 1998FISKARNej
isopod (kräftdjur)
Belgien, 2005RYGGRADSLÖSA DJURNej
tapesmussla
Irland, 1973RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
mossdjur
Italien, 1982RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
fåborstmask
Nederländerna, 1929RYGGRADSLÖSA DJURNej
grönalg
Frankrike, 1984MAKROALGERNej
wakame (brunalg)
Frankrike, 1971MAKROALGERPotentiellt invasiv
snäcka
Storbritannien, 1927RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv
mossdjur
Spanien, 1905RYGGRADSLÖSA DJURPotentiellt invasiv

Relaterad information