Lista över främmande arter i svenska hav och vatten

Här kan du söka och få mer information om främmande arter där det finns en dokumenterad förekomst i svenska hav och vatten.

Andra främmande arter där det inte finns någon dokumenterad förekomst men som är ett hot mot svenska hav och vatten finns på listan över så kallade dörrknackare. Listan är under utveckling och ytterligare information i faktablad ska tas fram.

Artlista
NamnUrsprungKategoriLivsmiljöFörsta fynd
hoppkräfta
Stilla havet, NordamerikaRYGGRADSLÖSA DJURMarin, Brackvatten1934
dinoflagellat
Norra Atlanten (inhemsk marin art)MIKROALGERBrackvatten1997
dinoflagellat
oklart (kosmopolitisk)MIKROALGERMarin1991
havsborstmask
oklart (kryptogen art)RYGGRADSLÖSA DJURBrackvattenoklart (introducerad i Danmark 1932)
amerikansk blåssnäcka
NordamerikaRYGGRADSLÖSA DJURSötvattenoklart, första fynd i Europa: 1927
amerikansk borrmussla
Nordamerikas östkustRYGGRADSLÖSA DJURMarin1944
amerikansk bäckröding
NordamerikaFISKARSötvatten, Brackvatten1890-talet
amerikansk hummer
Västra AtlantenRYGGRADSLÖSA DJURMarin2008
(Smögen)
amerikansk kammanet
Nord- och sydamerikanska östkustenRYGGRADSLÖSA DJURMarin2006
(Kosterfjorden)
amerikansk knivmussla
Nordamerikas östkustRYGGRADSLÖSA DJURMarin1986
amerikansk posthornssnäcka
NordamerikaRYGGRADSLÖSA DJURSötvattenoklart, första fynd i Europa: 1980
amerikansk skivsnäcka
NordamerikaRYGGRADSLÖSA DJURSötvattenoklart, första fynd i Europa: 1981
argentisk vattenpest
SydamerikaKÄRLVÄXTERSötvattenoklart
(första fynd i Europa: 1958 )
australisk kalkrörsmask
Indiska oceanenRYGGRADSLÖSA DJURMarin, Brackvatten2013
(Skåne)
blåskrabba (asiatisk strandkrabba)
Västra Stilla havetRYGGRADSLÖSA DJURMarin2012
fåborstmask
Asien (Indien, Kina)RYGGRADSLÖSA DJURSötvatten1970
mossdjur
oklart (ev Medelhavet)RYGGRADSLÖSA DJURMarin2006
stenkrabba
Nordamerikas ostkustRYGGRADSLÖSA DJURMarin2019
märlkräfta (spökräka)
Nordöstra AsienRYGGRADSLÖSA DJURMarin2011
kiselalg
oklart (ev västra Nordatlanten)MIKROALGERMarin, Brackvatten1899
kiselalg
oklart (ev västra Nordatlanten)MIKROALGERMarin, Brackvatten1899
encellig parasit (flimmerdjur)
Pontokaspiska områdetPARASITISKA PROTOZOERSötvatten2007
nässeldjur (klubbpolyp)
Pontokaspiska områdetRYGGRADSLÖSA DJURMarin, Brackvatten1810-talet
kiselalg
Norra Stilla havetMIKROALGERMarin1995
dinoflagellat
Östra Stilla havetMIKROALGERMarin2002
dinoflagellat
oklartMIKROALGERMarin2003
nässeldjur (havsanemon)
Västra NordatlantenRYGGRADSLÖSA DJURMarin2012
elegant tångräka
Europas kustvattenRYGGRADSLÖSA DJURMarin, Brackvatten1999
(Östersjön)
engelskt marskgräs
EnglandKÄRLVÄXTERSötvatten2007
vattenloppa (hinnkräfta)
Pontokaspiska områdetRYGGRADSLÖSA DJURBrackvatten2008
nålflagellat
Norra Stilla havetMIKROALGERMarin2012
klängmedusa
Nordvästra Stilla havetRYGGRADSLÖSA DJURMarin1923
grov agaralg
Stilla havet, JapanMAKROALGERMarin2005
gräskarp
AsienFISKARSötvatten1969
guldklubba, guldkolv
NordamerikaKÄRLVÄXTERSötvatten1975
dinoflagellat
Östra Stilla havetMIKROALGERMarin2001
hamndun
Västra Atlanten, KaribienMAKROALGERMarin2003
indianlax
Stilla havetFISKARSötvatten1950-talet
ishavstång
Norra AtlantenMAKROALGERMarin1924
japanplym
Stilla havet, Japan och KoreaMAKROALGERMarin2002
japansk rödslick
Stilla havet, JapanMAKROALGERMarin1990-talet
(Väderöarna)
japanskt jätteostron
Stilla havet, JapanRYGGRADSLÖSA DJURMarin2007
japantofs
Kinesiska sjön, JapanMAKROALGERMarin1900 (ca)
kabomba
Sydamerika och NordamerikaKÄRLVÄXTERSötvatten1984
kalmus
AsienKÄRLVÄXTERSötvatten1600-talet
kanadaröding
NordamerikaFISKARSötvatten, Brackvatten1958
dinoflagellat
Stilla havet, JapanMIKROALGERMarin1981
karp
Kaspiska havetFISKARSötvatten, Brackvatten1560
rotatorie
NordamerikaRYGGRADSLÖSA DJURSötvatten1943
kinesisk dammussla
AsienRYGGRADSLÖSA DJURSötvattenoklart
(Europa: 1963)
kinesisk skivsnäcka
AsienRYGGRADSLÖSA DJURSötvattenoklart, första fynd i Europa: 1983
klykalg
Stilla havet, JapanMAKROALGERMarin1932
(Bohuskusten)
kräftpest
NordamerikaALGSVAMPSötvatten1907
kölad tusensnäcka
Nya ZeelandRYGGRADSLÖSA DJURMarin1887
laxdjävul (plattmask)
ÖstersjönRYGGRADSLÖSA DJURMarin, Sötvatten, Brackvatten1989
(Västkusten)
fåborstmask
NordamerikaRYGGRADSLÖSA DJURSötvatten1980 ca
luddsjöpung
Kryptogen (oklart ursprung)RYGGRADSLÖSA DJURMarin1977 (alt 2002)
havsborstmask
Norra ishavetRYGGRADSLÖSA DJURBrackvatten2004
havsborstmask
Nordamerikas östkustRYGGRADSLÖSA DJURBrackvatten1985
havsborstmask
Nordamerikas östkustRYGGRADSLÖSA DJURMarin, Brackvatten2002
marmorkräfta
NordamerikaRYGGRADSLÖSA DJURSötvatten2012
encellig parasit
oklart (först beskriven: Frankrike)PARASITISKA PROTOZOERMarin2009
mossbräken
Nord- och SydamerikaKÄRLVÄXTERSötvattenoklart
(första fynd i Europa: 1880)
trekantig brackvattenmussla
Nordamerikas ostkustRYGGRADSLÖSA DJURBrackvatten2011
kiselalg
Västra Stilla havet, Indiska oceanen, Röda havetMIKROALGERMarin1903
orientalisk hättesnäcka
oklar (kryptogen art)RYGGRADSLÖSA DJURSötvatten1998
ostronpest (snäcka)
Nordamerikas östkustRYGGRADSLÖSA DJURMarin1934
ostrontjuv
Stilla havetMAKROALGERMarin1950
dinoflagellat
oklart (först beskriven: Antarktis)MIKROALGERMarin2004
fåborstmask
Ev pontokaspiska områdetRYGGRADSLÖSA DJURBrackvatten1998
vattenloppa (hinnkräfta)
Tropiska havRYGGRADSLÖSA DJURMarin1997
penselkrabba
Nordvästra Stilla havetRYGGRADSLÖSA DJURMarin, Sötvatten, Brackvatten2016
(Västkusten)
dinoflagellat
oklart (först beskriven: Japan)MIKROALGERMarin2007
märlkräfta (tångloppa)
oklart (först beskriven: Uruguay)RYGGRADSLÖSA DJURMarin, Brackvatten1940-talet
kiselalg
oklart (kryptogen art)MIKROALGERBrackvatten1990
havsborstmask
Sannolikt från den asiatiska delen av Stilla havetRYGGRADSLÖSA DJURMarin2020
(Bohuslän)
fåborstmask
Pontokaspiska områdetRYGGRADSLÖSA DJURSötvatten, Brackvatten1994
fåborstmask
Pontokaspiska områdetRYGGRADSLÖSA DJURSötvatten1915
fåborstmask
Pontokaspiska områdetRYGGRADSLÖSA DJURSötvatten1915
fåborstmask
Pontokaspiska områdetRYGGRADSLÖSA DJURSötvatten1915
fåborstmask
Pontokaspiska områdetRYGGRADSLÖSA DJURSötvatten, Brackvatten1970 ca
dinoflagellat
oklart (inhemsk marin art)MIKROALGERBrackvatten1982
plattmask
oklart (först beskriven: Japan)RYGGRADSLÖSA DJURMarin1995 ca
plattmask
troligen OstasienRYGGRADSLÖSA DJURBrackvatten1980-talet
plattmask
troligen OstasienRYGGRADSLÖSA DJURBrackvatten1980-talet
puckellax
Norra Stilla havet och Norra ishavetFISKARSötvatten, Brackvatten1974
regnbåge
Östra Stilla havet, sötvatten i NordamerikaFISKARMarin, Sötvatten, Brackvatten1892
rovvattenloppa
Pontokaspiska områdetRYGGRADSLÖSA DJURBrackvatten1997
rysk stör
Pontokaspiska områdetFISKARBrackvatten1966
röd pungräka
Pontokaspiska områdetRYGGRADSLÖSA DJURBrackvatten1995
rödsvansing
Medelhavet och västra AtlantenMAKROALGERMarin1953
sandmussla
Stilla havetRYGGRADSLÖSA DJURMarin, Brackvattenoklart (ev redan på 1200-talet
sargassosnärja
Stilla havet, JapanMAKROALGERMarin1985
(Västkusten)
signalkräfta
KalifornienRYGGRADSLÖSA DJURSötvatten1959
silverlax
Norra Stilla havetFISKARSötvatten, Brackvatten1984
silverruda
Asien, pontokaspiska området, sydöstra EuropaFISKARSötvatten1985
(Östersjön)
sjögull
Asien, och CentraleuropaKÄRLVÄXTERSötvatten1870
skeppsmask (mussla)
Kryptogen (oklart ursprung)RYGGRADSLÖSA DJURMarin, Brackvatten1800-talet
slät havstulpan
Nordvästra AtlantenRYGGRADSLÖSA DJURMarin, Brackvatten1844
smal vattenpest
NordamerikaKÄRLVÄXTERSötvatten, Brackvatten1992
solabborre
NordamerikaFISKARSötvatten2012
(Åsnen)
strupsnittsöring
NordamerikaFISKARSötvatten1968
svart dvärgmal
NordamerikaFISKARSötvatten2014
svartmunnad smörbult
Pontokaspiska områdetFISKARSötvatten, Brackvatten2008
(Karlskrona)
sydeuropeisk blåssnäcka
MedelhavetRYGGRADSLÖSA DJURSötvattenoklart
sydfyrling/vattenkrassula
Australien och Nya ZeelandKÄRLVÄXTERSötvatten2016
(Berga, Helsingborg)
sötvattensmanet
Pontokaspiska områdetRYGGRADSLÖSA DJURSötvatten1969
insekt (fjädermygga)
Stilla havetRYGGRADSLÖSA DJURBrackvatten2007
kiselalg
Stilla havetMIKROALGERMarin1979
tigermärla
NordamerikaRYGGRADSLÖSA DJURBrackvatten2010
fåborstmask
oklart (först beskriven: Danmark)RYGGRADSLÖSA DJURMarin1980
tuvsträfse
Nordafrika och sydvästra Europa (sötvatten)MAKROALGERBrackvatten1950
ullhandskrabba
Västra Stilla havetRYGGRADSLÖSA DJURMarin, Sötvatten, Brackvatten1932
vandrarmussla
Pontokaspiska områdetRYGGRADSLÖSA DJURSötvatten, Brackvatten1926
vattenpest
NordamerikaKÄRLVÄXTERSötvatten, Brackvatten1872
(Uppsala)
vattenstjärna
Kryptogen (oklart ursprung)LEVERMOSSORSötvatten1979
mossdjur
Kaspiska havetRYGGRADSLÖSA DJURMarin1948
vitfingrad brackvattenskrabba
Nordamerikas östkustRYGGRADSLÖSA DJURBrackvatten2014
ålnematod
SydostasienRYGGRADSLÖSA DJURMarin, Sötvatten, Brackvatten1980-talet

Relaterad information