Svart dvärgmal (Ameiurus melas)

Svart dvärgmal har avsiktligt planterats ut i flera länder – men inte i Sverige. När den hittades i Örebro kommun 2014 var det på grund av en olaglig utplantering.

Hur känns de igen?

Det är en relativt liten malfisk. Den blir vanligen mellan 20 och 30 centimeter lång och väger knappt 1,5 kilo.

Svart dvärgmal. Illustration.

Svart dvärgmal lever i sötvatten och är en populär art inom sportfisket. Illustration: Duane Raver, fri för användning.

På det breda huvudet finns totalt åtta, helt mörka skäggtömmar, varav
fyra på hakan. Färgen är mörkbrun till svart på ovansidan, och gulaktig
på undersidan. Den har giftiga taggutskott på ryggen.

Svenska fynd

Det finns hittills ett fynd av svart dvärgmal i Sverige. Hundratals individer upptäcktes 2014 i ett vattenfyllt grustag i Örebro kommun. Länsstyrelsen beslutade då att fylla igen grustaget för att hindra spridning av svart dvärgmal till naturliga sjöar och vattendrag.

Hur lever de?

Svart dvärgmal lever i sötvatten, från kärr och små dammar till stora floder. De klarar att leva i grumliga vatten med låga syrehalter, och med vattentemperaturer upp till 30 grader.

De föredrar mjuka bottnar, undviker strömmande vatten och håller sig
ofta på djup grundare än fem meter. Vid fortplantning bygger honan ett
bo av bottensediment, och vaktar sedan rom och yngel tillsammans med
hannen.

Fakta

Naturlig förekomst:
Nordamerika

Status i Sverige:
främmande och potentiellt invasiv

Förekomst i svenska vatten:
Sjöar och vattendrag

Etableringsgrad: tidigare etablerad lokalt
Första fyndet: 2014
Faktablad: Ladda ner faktabladPDF

Svart dvärgmal är nattaktiva och allätare. Med hjälp av kemiska
receptorer i framför allt skäggtömmarna hittar och livnär de sig på
ryggradslösa djur som kräftdjur, blötdjur och maskar men även andra
fiskar, fiskägg och växtdelar.

Hur kom de hit?

Grustaget där fyndet gjordes var fyllt med grundvatten och saknade in- och utlopp, vilket innebär att svart dvärgmal olagligt utplanterats i grustaget. Malarna har sannolikt funnits i grustaget under flera år, eftersom man hittade malar i olika åldrar. Arten förekommer inte eller är mycket ovanlig i handeln eller privat ägo.

Möjliga effekter

Svart dvärgmal är en nordamerikansk fisk som planterats ut på flera håll i världen. Till Europa och Italien kom den under 1800-talet. Den uppskattas inom sportfisket på grund av sin smak och kampvillighet trots sin relativt ringa storlek.

Men det är en förhållandevis glupsk och tålig fisk och när det blir för täta bestånd av svart dvärgmal blir fisken mindre, förlorar sin popularitet och kan istället orsaka problem.

Dels genom att den kan konkurrera med inhemska arter och dels genom att den grumlar vattnet den finns i.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är en svart dvärgmal kan du rapportera den till Artportalen.

Hindra spridning i svenska vatten

Följ svensk lagstiftning och släpp aldrig ut arter på eget bevåg. Rapportera misstänkta fynd av svart dvärgmal.

Publicerad: 2015-12-03
Sidansvarig: Webbredaktion