Får man dumpa snö i vatten­områden?

Att dumpa avfall (göra sig av med) från land till vattenområden är förbjudet enligt 15 kap. 27 § miljöbalken. Det finns möjlighet att få dispens från förbudet med stöd av 15 kap. 29 § miljöbalken. Kravet är att dumpning sker ”utan olägenhet för människors hälsa eller miljön”.

De fall när snödumpning till vatten kan accepteras är när snöuppläggningsplatser inte räcker till och när snön som uppkommer i sådana fall därför måste forslas bort. Det kan också finnas vissa verksamheter som inte har möjlighet att ha snöuppläggningsplatser inom sin fastighet eller i närområdet. I dessa fall är det inte miljömässigt rimligt med långväga transporter som innebär utsläpp till luft, jämfört med en nära dumpning av snö. Snön får dock inte vara förorenad, se avsnitt ”När är snön förorenad”.

Publicerad: 2017-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion