Dumpning och hantering av snö - frågor och svar

Hitta på sidan

Vi har det tillsynsvägledande ansvaret enligt miljöbalken beträffande frågor kring dumpning. Här finns bland annat vägledning om hur hantering av snömassor bör ske, när snömassor är förorenade, när snömassor blir avfall och om det krävs dispens från dumpning av snö från land till vattenområden.

Vägledning om dumpning av snö i hav, sjöar eller vattendrag

Publicerad: 2014-02-14
Uppdaterad: 2019-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion