Är snö avfall?

Snö som faller till mark dvs. nysnö är ren och inte i sig avfall. Snö som röjs bort genom att den plogas eller på annat sätt förs åt sidan i direkt anslutning till snöfall för att göra vägar framkomliga är inte heller avfall. Bortforsling (kvittblivning) av snö däremot, innebär att snö som samlats en tid (t.ex. på uppläggningsplats eller vid en väg) körs iväg med fordon.

Den snö som behöver forslas bort med något fordon är ett avfall enligt definitionen i 15 kap. 1 § miljöbalken eftersom syftet är att göra sig av med den. Snömassor som lagras i trafik och stadsmiljö kommer med tiden bli förorenad och då behöver miljöaspekter beaktas vid kvittblivningen.

Publicerad: 2017-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion