Varför behövs en väg­ledning om snö och dumpning?

Dumpning av avfall från land till vattenområden är förbjudet enligt miljöbalken men det finns möjlighet att i enskilda fall söka dispens från förbudet. Dispens får bara ges, om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Syftet med vägledningen är att få en enhetlig tillämpning av regler kring dumpning och dispenser när det gäller dumpning av snö. Vägledningen ska också underlätta för länsstyrelser, kommuner och övriga intressenter vid frågor om när snö kan anses vara ett avfall. I vägledningen ingår också råd för hur beslut om dispens från förbudet att dumpa avfall till vatten kan utformas.

Publicerad: 2015-06-04
Uppdaterad: 2017-01-19
Sidansvarig: Webbredaktion