Varför uppkommer behov av dumpning av snö?

Under vinterhalvåret sker snöröjning (plogning) av våra vägar. Snö som inte läggs som vallar, forslas vanligtvis till uppläggningsplatser. Kommunerna har hand om snöröjning på stadsgator, cykelvägar och liknande ytor medan Trafikverket ansvarar ofta för genomfartsleder och större nationella vägar.

På många ställen runt om i landet läggs snö på särskilda uppläggningsplatser på land. Ibland kommer det mycket snö på kort tid och uppläggningsplatserna räcker inte till. Det kan också vara så att det för vissa verksamheter (t.ex. hamnar) inte finns möjlighet till att ha snöuppläggningsplatser där den smälta snön kan tas om hand i mark. I nämnda fall kan behov av att dumpa snö från land till vattenområde uppkomma. Behovet av att dumpa snö är vanligast i större städer. Vanligen sker dumpning genom att ett fordon tömmer snön till havet, sjön eller vattendraget direkt från kaj.

Publicerad: 2014-02-15
Uppdaterad: 2017-01-19
Sidansvarig: Webbredaktion