Upp­läggnings­plats för snö, är det en deponi?

Uppläggning av snö är en miljöfarlig verksamhet i enlighet med 9 kap. 1 § miljöbalken och det är oftast kommunen som är tillsynsmyndighet. De allmänna hänsynsreglerna som t.ex. val av lämplig plats ska följas.

Tidigare, före 1 januari 2017, har uppläggning av snö inte setts som en ”anläggning” eller deponi då lagringen av snö är kortvarig och upplägget inte sker på en särskild iordningställd plats. Efter den 1 januari 2017 har begreppet ”anläggning” tagits bort från flera koder ur 29 kap. i miljöprövningsförordningen. Läs mer om de reglerna på Naturvårdsverkets hemsida; Regler kring uppläggning av snö på land.

Publicerad: 2014-02-15
Uppdaterad: 2017-01-19
Sidansvarig: Webbredaktion