Vägledande dokument - grön infrastruktur

Den här sidan innehåller vägledande dokument för arbetet med att främja grön infrastruktur för värden kopplade till sjöar, vattendrag, kust och hav.

Vägledande dokument, direkt riktade mot grön infrastruktur

  1. Regeringsuppdraget om att koordinera arbetet med grön infrastruktur
  2. Naturvårdsverkets riktlinjer för länsstyrelsens arbete
  3. Naturvårdsverkets genomförandeplan
Publicerad: 2015-10-06
Uppdaterad: 2018-02-13
Sidansvarig: Webbredaktion