Laxens år 2019

International Year of the Salmon 2019 är ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för åtgärder och forskning för bevarande, restaurering och långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden och laxens livsmiljöer.

Syftet är att genom internationellt, nationellt och lokalt samarbete bidra till att samla, dela och utveckla kunskaper, medvetenhet och ökat intresse för att vidta åtgärder. Läs mer på webbplatsen för International Year of the Salmon.

Samarbete över gränser

International Year of the Salmon är ett samarbete mellan alla de nationer där det finns olika laxarter och som är medlemmar i North Atlantic Salmon Conservation Organization, NASCO, eller North Pacific Anadroumus Fish Comission, NPAFC. Inom NASCO samarbetar Sverige närmast med EU-kommissionen och övriga medlemsstater med atlantlax.

HaV samordnar Laxens år 2019

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för samordning av Laxens år i Sverige. Sammantaget finns det mer än 40 laxbestånd i svenska vatten som leker i älvar och vattendrag som mynnar i Östersjön, Kattegatt, Skagerrak och Vänern. Några bestånd vandrar hundratals mil ända bort till vattnen mellan Grönland och Kanada innan de som vuxna återvänder till den älv där de föddes för att leka. I Torne älven finns de översta lekområdena ända uppe ovanför trädgränsen i Kirunafjällen.

I nära samarbete med intresseorganisationer, kommuner, forskning och andra myndigheter vill vi under Laxens år särskilt uppmärksamma och stödja initiativ för att uppmärksamma laxens situation samt genomförda och möjliga projekt för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande.

Laxen är en karaktärsart för rena, fritt strömmande och forsande vattendrag. Men också en fiskart som företar vandringar på hundratals mil över oceaner innan den på något mirakulöst sätt hittar tillbaka till sin egen hemälv. Ja, ofta till och med till just den älvsträcka där den föddes. Att laxen under sin livscykel är beroende av fungerande ekosystem både i hav, sjöar och vattendrag gör den också särskilt känslig för miljöförändringar.

Aktiviteter

På denna sidan och på webben för Laxens år kommer du att kunna se vilka aktiviteter som genomförs bland annat i Sverige under 2019. Syftet är att gemensamt informera om laxbeståndens situation och hur den förändras, samt att öka intresset för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av laxbestånden.

Aktiviteter

Aktivitet

Datum

Arrangör

Laxsafari i Stensån - guidad vandring

10 november

Länsstyrelsen i Hallands län

Laxens år Mörrumsån

12 november

Mörrums Kronolaxfiske

Laxens år Mörrumsån

13 november

Mörrums Kronolaxfiske

Laxkonferens, Umeå

16 november

Länsstyrelsen i Västerbottens län, Vindelälvens Fiskeråd
och Sveriges Lantbruksuniversitet

Laxens år Mörrumsån

21 november

Mörrums Kronolaxfiske

Tillsammans för laxen

23 november

Länsstyrelsen i Hallands län

Laxens dag

24 november

Vänermuseet i Lidköping


Genomförda aktiviteter

G‌enomförda aktiviteter

Aktivitet

Datum

Arrangör

Dialogmöte om Säveån, Partille

21 februari

Sportfiskarna

Konferens: Laxförvaltning för framtiden, Luleå

20-21 mars

Sportfiskarna

Laxfiskepremiär i Mörrumsån

23 mars

Sportfiskarna

Fiskeforum 2019

2-3 april

Jordbruksverket,
Havs- och vattenmyndigheten,
Sportfiskarna,
Tillväxtverket,
Sveaskog,
Stiftelsen för Östersjölaxen,
Svensk Sportfiskehandel och Landsbygdsnätverket

Seminarium om Rönne å, Klippan

9 april

Sportfiskarna

Laxsmoltens dag

13 april

Länsstyrelsen i Hallands län

Fiskevårdsseminarium i Forshaga

19 maj

Sportfiskarna

Laxracet, Lycksele

20 maj

Länsstyrelsen i Västerbottens län, Vindelälvens Fiskeråd
och Sveriges Lantbruksuniversitet

Laxracet, Vindeln

21 maj

Länsstyrelsen i Västerbottens län, Vindelälvens Fiskeråd
och Sveriges Lantbruksuniversitet

Laxracet, Umeå

22 maj

Länsstyrelsen i Västerbottens län, Vindelälvens Fiskeråd
och Sveriges Lantbruksuniversitet

Laxens dag, Åbyälven

25 maj

Länsstyrelsen i Västerbottens län, Vindelälvens Fiskeråd
och Sveriges Lantbruksuniversitet

Laxens dag i Rönne å, flytt av lax, Klippan

30 maj

Sportfiskarna, Länsstyrelsen Skåne

Laxens dag, Lögdeälven

8 juni

Länsstyrelsen i Västerbottens län, Vindelälvens Fiskeråd
och Sveriges Lantbruksuniversitet

Laxens dag i Högsby

15 juni

Emåförbundet

Laxens dag i Testeboån, Strömsbro

30 juni

Sportfiskarna

Uteaktivitet i Råneälven, Gunnarsbyn

juni

Sportfiskarna

Presentation av Gullspångsprojektet, Gullspång

juni

Sportfiskarna

Laxens dag i Örekilsälven, Munkedal

augusti

Sportfiskarna

Laxens år på nationalälvsdagen i Vindeln

17 augusti

Ume/Vindelälvens fiskeråd

Guidad bussutflykt till Lagan, Stensån, Nissan och Ätran

14-15 september

Havsnätverket Laholmsbukten

Laxens Dag i Ljungan

18 september

Fiskevattenägarna

Laxens Dag i Ätran

19 september

Fiskevattenägarna

Laxfiskehelg med seminarium, Forshaga

20-22 september

Sportfiskarna

Åvandring Säveån, Göteborg

september

Sportfiskarna

Laxens Dag i Gullspång

26 oktober

Fortum


Läs mer om laxbeståndet i svenska vatten och om hur HaV arbetar med lax.

Publicerad: 2018-11-01
Uppdaterad: 2019-11-08
Sidansvarig: Webbredaktion