Hitta på sidan

Välkommen till workshop - modeller av Södra Bottenhavet i samarbete med SLU Aqua

HaV bjuder in aktörer, intressenter och organisationer till workshop inom EBHF-projektet Ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet.

Datum

11 oktober

Om händelsen

Vi jobbar tillsammans för att skapa modeller av Södra Bottenhavet i våra grupper. Denna typ av modeller är väldigt värdefulla för att ekologisk, ekonomisk och sociala interaktioner kan inkluderas.

Ni har senare möjlighet att använda dessa modeller i arbetsgrupperna för att testa olika scenarios för att se vad som behövs. Om ni vill maximera något, eller hur förvaltningsåtgärder eller policy/policys kommer att påverka olika saker. Det är viktig att så många som möjligt deltar med sina kunskap. Ni är experterna på området som vi vill inhämta kunskap ifrån.

Meddela gärna om du behöver specialkost.
Välkommen!

Tid

kl 09:30-16:00

Plats

Grand hotell Gävle, Kyrkogatan 28, Gävle

Deltagare

Aktörer intressenter organisationer inom projektet Ekosystembaserad havsförvaltning Södra bottenhavet.

Anmäl dig