Att hantera jämställdhet och fattigdom i havsplanering

Seminarium inom SwAM Ocean, Havs- och vattenmyndighetens program för internationellt utvecklingssamarbete.

Datum och tid

25 februari, kl. 14-15

Plats

Digitalt seminarium

Deltagare

Deltagare i SwAM Ocean samt andra svenska och internationella aktörer som arbetar med havsplanering

Övrig information

Webinariet hålls på engelska. Studien som presenteras och seminariet är en del av SwAM Ocean för minskad fattigdom genom hållbar användning av havet.

SwAM Ocean