Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön

Nationellt samråd om förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön pågår 1 november 2020 till 30 april 2021.

Datum

1 november – 30 april


Om samrådet

Enligt havsmiljöförordningen ska Havs- och vattenmyndigheten besluta om ett åtgärdsprogram för Nordsjön respektive Östersjön. Under samrådet ges myndigheter, organisationer och allmänhet möjlighet att komma med synpunkter på åtgärdsprogrammets innehåll.

Mer information

Du hittar mer information på sidan Samråd om förslag till åtgärdsprogram