Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenförvaltning Vägledning

Vägledning på EU-nivå om vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av vägledning på EU-nivå som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Vägledning på EU-nivå kring Vattendirektivet (Guidance No 1-35) finns på EU:s samlingsplats för vägledningsdokument, CIRCABC.

Bland de som relaterar till miljögifter kan särskilt nämnas:

  • CIS 19 (kemisk övervakning av ytvatten),
  • CIS 25 (övervakning av sediment och biota),
  • CIS 27 (hur bedömningsgrunder och gränsvärden för miljögifter bör tas fram),
  • CIS 28 (register för utsläpp och spill),
  • CIS 32 (implementering av biotavärden),
  • CIS 33 (kemisk analys av biota)

Även följande CIS vägledningar har avsnitt som är av relevans för
miljögifter:

  • CIS 3 (påverkansanalys),
  • CIS 13 (hur ekologisk status/potential klassificeras),
  • CIS 21 (rapportering).

Fler vägledningar

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenförvaltning Vägledning