Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Forskning

Miljöforskningsanslaget

Varje år tilldelar regeringen Naturvårdsverket pengar i form av miljöforskningsanslaget. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har i uppdrag att se till att dessa pengar används till forskning som gynnar myndigheternas arbete med bland annat miljökvalitetsmålen, EU:s direktiv och internationella miljökonventioner.

Aktuella utlysningar

Det finns inga aktuella utlysningar just nu

Tidigare utlysningar

Händelser
Ansökningsdag Utlysning
september 2018
13 sep Utlysning av forskningsmedel för Mikroplaster
(Sista ansökningsdag för utlysning)
13 sep Utlysning av forskningsmedel för DNA-metoder inom miljöövervakning
(Sista ansökningsdag för utlysning)
13 sep Utlysning av forskningsmedel inriktade mot Indikatorer för biologisk mångfald på landskapsnivå
(Sista ansökningsdag för utlysning)

Forskningssamverkan

Om vår samverkan

Omslag till broschyr. Illustration.

Ladda ner broschyr
27 augusti 2018

En broschyr om Miljöforsknings­anslaget och vår modell för samverkan mellan forskning och miljöförvaltning

Naturvårdsverket ger cirka 80 miljoner kronor årligen till forskning som används i Naturvårdsverket och HaV:s arbete för att Sverige ska nå de 16 miljömålen. Alla ansökningar bedöms utifrån både relevans och kvalitet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Forskning