Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Forskning

Miljöforskningsanslaget

Varje år tilldelar regeringen Naturvårdsverket pengar i form av miljöforskningsanslaget. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har i uppdrag att se till att dessa pengar används till forskning som gynnar myndigheternas arbete med bland annat miljökvalitetsmålen, EU:s direktiv och internationella miljökonventioner.

Aktuella utlysningar

Det finns inga aktuella utlysningar just nu

Tidigare utlysningar

Händelser
Ansökningsdag Utlysning
september 2019
3 sep Utlysning av forskningsmedel om kumulativa effekter
(Sista ansökningsdag för utlysning)
3 sep Utlysning av forskningsmedel för våtmarkers ekosystemtjänster
(Sista ansökningsdag för utlysning)

Forskningssamverkan

Om vår samverkan

Omslag till broschyr. Illustration.

Ladda ner broschyr
27 augusti 2018

En broschyr om Miljöforsknings­anslaget och vår modell för samverkan mellan forskning och miljöförvaltning

Naturvårdsverket ger cirka 80 miljoner kronor årligen till forskning som används i Naturvårdsverket och HaV:s arbete för att Sverige ska nå de 16 miljömålen. Alla ansökningar bedöms utifrån både relevans och kvalitet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Forskning