Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Forskning

Miljöforskningsanslaget

Varje år tilldelar regeringen Naturvårdsverket pengar i form av miljöforskningsanslaget. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har i uppdrag att se till att dessa pengar används till forskning som gynnar myndigheternas arbete med bland annat miljökvalitetsmålen, EU:s direktiv och internationella miljökonventioner.

Forskningssamverkan

Naturvårdsverket ger cirka 80 miljoner kronor årligen till forskning som används i Naturvårdsverket och HaV:s arbete för att Sverige ska nå de 16 miljömålen. Alla ansökningar bedöms utifrån både relevans och kvalitet.

Årets utlysningar av forskningsmedel

  • Klimatanpassning i limniska miljöer, till exempel sjöar.
  • Klimatanpassning i skogen och odlingslandskapet.
  • Hållbara transportsystem.
  • Uppföljningsmått för samhällsomställning och miljömålen.
  • Ekologisk kompensation.
  • Hur scenarier kan användas i arbetet med biologisk mångfald.

Om utlysningarna och hur du söker.

Om miljöforskningsanslaget på Naturvårdsverket.

Havs- och vattenmyndigheten och forskning.

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2017-05-23

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen