Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Årsredovisning

Årsredovisningar

Årsredovisningarna visar verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Omslag Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2017 Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av våra resultat.Omslag Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2016 Under 2016 presenterade vi en färdplan för havsplaneringen, och ett nytt spårbarhetssystem för fisk och fiskprodukter inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik. Vi har även arbetat för begränsad spridning av invasiva arter som amerikansk hummer och med restaurering av ålgräsängar. Under året har vi avrapporterat 16 regeringsuppdrag.Omslag Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2015 Miljömålsarbetet la in en högre växel under 2015. Andra viktiga händelser för myndigheten under året var beslutet om ett åtgärdsprogram för havsmiljön, utredningen om de marina skyddade områdena och genomförandet av EU:s nya fiskeripolitik.Omslag Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2014 Vi redovisar verksamheten som har bedrivits under 2014. Du kan bland annat läsa om vårt arbete inom de tre förvaltningsområdena vatten, hav och fisk under det gångna året.Omslag Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Havs- och vattenmyndigheten redovisar verksamheten som har bedrivits under 2013.Omslag Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2012 Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har genomfört sitt första hela verksamhetsår. Ett år där mycket har hänt i det samlade havs- och vattenarbetet.Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Årsredovisning

Sidansvarig: Webbredaktionen