Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Forskning Fritidsfiske Främmande arter Publikation Redskap Ryggradslösa djur

Resurs- och miljööversikt 2009

Krönikan i årets rapport är skriven av Henrik Svedäng, biolog på Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium. Den handlar om historiska trender inom yrkesfisket och hur utvecklingen gått från småskaligt, selektivt fiske mot ett motoriserat, industriellt.

Omslag till rapport. Illustration.

En god fiskeförvaltning kännetecknas av att fiskresurserna nyttjas på ett långsiktigt och hållbart sätt samtidigt som den biologiska mångfalden säkerställs. Kunskap om fiskbestånden och miljön är en förutsättning för ett bärkraftigt nyttjande av såväl havens som sötvattnens resurser.

Bedömningen av situationen för bestånden baseras på det internationella forskningssamarbetet inom det Internationella Havsforskningsrådet, ICES, och undersökningar vid Fiskeriverkets laboratorier. I årets upplaga behandlas fyra nya arter – horngädda/näbbgädda, lake, blåmussla och ostron – för vilka det finns anledning att följa utvecklingen.

För svenska vattenområden beskrivs miljöutvecklingen i ett ekosystemsperspektiv, dels för att tydliggöra fiskens ekologiska roll och beskriva yttre miljöfaktorer som påverkar fiskbestånden, men även för att belysa fiskets effekter på miljön. Nyttjarna av fiskbestånden, såväl yrkes- som fritidsfiskare, spelar en avgörande roll för beståndsutvecklingen och även utvecklingen inom dessa sektorer behandlas.

En annan viktig del i en god fiskeförvaltning är fiskerikontroll. Kontrollen skapar förutsättningar för att det svenska fisket skall kunna bedrivas inom ramen för kvoter och andra fiskeribegränsningar och är nödvändig för att säkerställa ett långsiktigt hållbart fiske. Ett ökat miljöintresse har inneburit att konsumenterna alltmer blivit intresserade av var och hur fisken fångats varför ett avsnitt i årets rapport behandlar skilda märkningssystem.

Med anledning av behovet av en gemensam europeisk politik och lagstiftning för vattenmiljöerna har EU upprättat ett ramverk för all vattenplanering och vattenvård inom unionen. Detta EU:s ramdirektiv för vatten beskrivs i rapporten. Den gemensamma fiskeripolitiken är Europeiska unionens instrument för förvaltning av fiske och vattenbruk och en beskrivning av arbetet under det gångna året finns i rapporten.

Fiskeriverkets arbete med global utveckling behandlas också i årets upplaga. Under sexton och sjuttonhundratalet var fiskmånglarnas marknadsstånd och fiskarens landning populära motiv i måleriet. När man ser på dessa tavlor slås man av vilka jätteexemplar av fiskar som avbildas. Var detta konstnärlig frihet eller typiskt för vad som fångades då? I blickfånget diskuteras hur vår måttstock för vad som är naturligt förändras och gör att vi lätt blir blinda för hur drastiskt vi påverkar fiskbestånden.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Forskning Fritidsfiske Främmande arter Publikation Redskap Ryggradslösa djur

Publicerad: 2012-02-07

Sidansvarig: Webbredaktionen