Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Laxens år 2019

International Year of the Salmon 2019 är ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för åtgärder och forskning för bevarande, restaurering och långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden och laxens livsmiljöer.

Illustration Laxens år 2019

Syftet är att genom internationellt, nationellt och lokalt samarbete bidra till att samla, dela och utveckla kunskaper, medvetenhet och ökat intresse för att vidta åtgärder. Läs mer på webbplatsen för International Year of the Salmon.

Samarbete över gränser

International Year of the Salmon är ett samarbete mellan alla de nationer där det finns olika laxarter och som är medlemmar i North Atlantic Salmon Conservation Organization, NASCO, eller North Pacific Anadroumus Fish Comission, NPAFC. Inom NASCO samarbetar Sverige närmast med EU-kommissionen och övriga medlemsstater med atlantlax.

HaV samordnar Laxens år 2019

Logotyp International year of the salmon

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för samordning av Laxens år i Sverige. Sammantaget finns det mer än 40 laxbestånd i svenska vatten som leker i älvar och vattendrag som mynnar i Östersjön, Kattegatt, Skagerrak och Vänern. Några bestånd vandrar hundratals mil ända bort till vattnen mellan Grönland och Kanada innan de som vuxna återvänder till den älv där de föddes för att leka. I Torne älven finns de översta lekområdena ända uppe ovanför trädgränsen i Kirunafjällen.

I nära samarbete med intresseorganisationer, kommuner, forskning och andra myndigheter vill vi under Laxens år särskilt uppmärksamma och stödja initiativ för att uppmärksamma laxens situation samt genomförda och möjliga projekt för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande.

Laxen är en karaktärsart för rena, fritt strömmande och forsande vattendrag. Men också en fiskart som företar vandringar på hundratals mil över oceaner innan den på något mirakulöst sätt hittar tillbaka till sin egen hemälv. Ja, ofta till och med till just den älvsträcka där den föddes. Att laxen under sin livscykel är beroende av fungerande ekosystem både i hav, sjöar och vattendrag gör den också särskilt känslig för miljöförändringar.

Utlysningar

Här kan du söka bidrag för aktiviteter under Laxens år. Sista ansökningsdag är 10 mars.

På denna sidan och på den webben för Laxens år kommer du att kunna se vilka aktiviteter som genomförs bland annat i Sverige under 2019. Syftet är att gemensamt informera om laxbeståndens situation och hur den förändras, samt att öka intresset för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av laxbestånden. 

Läs mer om laxbeståndet i svenska vatten och om hur HaV arbetar med lax.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut