Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Fysisk påverkan i svenska kustvatten

Den 15 oktober arrangerar HaV en digital konferens som presenterar en omfattande studie om fysisk påverkan i svenska kustvatten. Möjligheter och exempel presenteras i ett spännande program med fokus på dialog kring en hållbar kustmiljö.

Fartyg på väg in i hamn.

Foto: Lantmäteriet.

Datum

Torsdagen den 15 oktober.

Tid

Konferensen är uppdelad i tre pass.

  • Pass 1 - Kl. 9.30-13.35
  • Pass 2 - Kl. 13:45-14.50 (Workshop)
  • Pass 3 - Kl. 14.50-16.00

  Om konferensen

  Visste du att biologiskt känsliga och värdefulla kustmiljöer i Sverige är belastade av mänskliga aktiviteter och konstruktioner som ger fysisk påverkan? Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram unika underlag som ger en helhetsbild av fysisk påverkan i Sveriges kustvatten. Trots flera förändringar i regelverket har belastningen inte minskat.

  Under konferensen Fysisk påverkan i svenska kustvatten kommer HaV att presentera en omfattande studie. Möjligheter och exempel presenteras i ett spännande program med fokus på dialog kring en hållbar kustmiljö.

  Vi eftersträvar ett brett deltagande från olika samhällsaktörer, för att få en bra dialog kring hur vi kan få största möjliga samhällsnytta utifrån underlagen.

  Konferensen arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med DHI.

  Program

  Pass 1

  Programpunkter

  Tid

  Vad

  Talare

  9.30

  Digital fika och registrering


  10.00

  Välkomna till konferens om fysisk påverkan i svenska kustvatten

  Jakob Granit, HaV:s generaldirektör

  10.10

  HaV:s projekt om fysisk påverkan – Varför viktigt?

  Ingemar Andersson och Erland Lettevall (HaV)

  10.35

  Kustprocesser och fysisk påverkan – Hur fungerar det?

  Sten Blomgren (DHI)

  10.50

  Bensträckare/paus


  11.05

  Hur har underlagen tagits fram och hur kan de användas?

  Oscar Törnqvist (SGU)

  11.30

  Grunda kustmiljöer – Hur påverkar exploateringen ekosystemen?

  Sofia Wikström (SU)/Per Moksnes (GU)/Ulf Bergström (SLU)

  12.00

  Lunchpaus


  13.00

  Hur väl fungerar befintliga styrmedel för att nå våra miljömål?

  Anna Christiernsson (SU)

  13.10

  Hur får vi till en omställning för båtlivet?

  Kjell Nordberg (GU)

  13.20

  Åtgärdsexempel: Båtförvaring på land

  Boel Lanne och Per Sundberg (Vattenrådet Bohuskusten)

  13.35

  Bensträckare


  Pass 2

  Pass 2 har ett begränsat antal platser. Ange i din anmälan om du vill delta i pass 2 eller inte.

  Programpunkter

  Tid

  Vad

  13.45Gruppvis diskussion om behov av underlag, möjligheter och utmaningar
  14.20Sammanfattning av diskussion


  Pass 3

  Programpunkter

  Tid

  Vad

  Talare

  14.50

  Fika


  15.15

  Hur får vi till en förändring?

  Paneldiskussion med dagens föreläsare

  15.45

  Avslut  Moderator för konferensen är Johanna Egerup (HaV).

  Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut