Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Fysisk påverkan i svenska kustvatten

Den 15 oktober arrangerar HaV en konferens som presenterar en omfattande studie om fysisk påverkan i svenska kustvatten. Möjligheter och exempel presenteras i ett spännande program med fokus på dialog kring en hållbar kustmiljö.

Fartyg på väg in i hamn.

Foto: Lantmäteriet.

Datum

Torsdagen den 15 oktober.

Plats

Svenska mässan. Mässans gata 24, Göteborg.

Anmälan

Anmäl öppnar i augusti.

Om konferensen

Program för konferensen kommer publiceras längre fram.

Visste du att biologiskt känsliga och värdefulla kustmiljöer i Sverige är belastade av mänskliga aktiviteter och konstruktioner som ger fysisk påverkan? Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram unika underlag som ger en helhetsbild av fysisk påverkan i Sveriges kustvatten. Trots flera förändringar i regelverket har belastningen inte minskat.

Under konferensen Fysisk påverkan i svenska kustvatten kommer HaV att presentera en omfattande studie. Möjligheter och exempel presenteras i ett spännande program med fokus på dialog kring en hållbar kustmiljö.

Vi eftersträvar ett brett deltagande från olika samhällsaktörer, för att få en bra dialog kring hur vi kan få största möjliga samhällsnytta utifrån underlagen.

Konferensen arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med DHI.

(Konferensen var planerad att hållas den 28 maj, men flyttas fram till hösten.)

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut