1. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 5 september 2018

  Information om aktuella och tidigare forskningsutlysningar som vi är med och finansierar eller sambereder med andra myndigheter och länder.

 2. Publicerad: 25 augusti 2020

  Sammanställning av bidrag som finns att söka från andra finansiärer för en bättre havs- och vattenmiljö.

 3. Publicerad: 25 augusti 2020

  Sammanställning av bidrag som finns att söka från andra finansiärer för en bättre havs- och vattenmiljö.

 4. Publicerad: 2 juni 2014 Uppdaterad: 24 juni 2020

  Havs- och vattenmyndigheten hanterar havs- och vattenmiljöanslaget, men även andra finansiärer ger bidrag som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten. På denna sida har vi sammanställt de bidrag som finns att söka från andra finansiärer.

 5. Publicerad: 25 februari 2020

  Syftet med bidraget är att ge alla människor möjligheter att genom friluftsliv få naturupplevelser, välbefinnande, gemenskap och öka kunskap om naturen och miljön.

 6. Publicerad: 24 augusti 2020

  Miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag kräver resurser. Våra anslag, bidrag och utlysningar är kraftfulla verktyg som ska leda till en bättre förvaltning av våra vatten.

 7. Publicerad: 25 februari 2020

  Avfall Sveriges utvecklingskommitté har tagit fram fyra nya fokusområden för utvecklingssatsningen.

 8. Publicerad: 20 maj 2020

  BSAP-fonden skapades 2010 för att öka takten i åtgärdsarbetet och genomförandet av Helcoms Aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, BSAP). Utlysningar sker regelbundet.

 9. Publicerad: 20 maj 2020

  Baltic sea conservation foundation (baltcf) skapades 2014 för att skydda miljön och bevara naturen i Östersjöregionen. Ansökningar kan skickas in löpande.

 10. Publicerad: 11 juni 2018

  I april 2018 utlyste Havs- och vattenmyndigheten 2,5 miljoner kr för pedagogiska aktiviteter eller produktion av pedagogiskt material inom området marin pedagogik. 31 ansökningar kom in till HaV, där förskolor, skolor, naturrum, marina kunskapscenter och föreningar från Gullmarsfjorden i väst till Bottenviken i norr presenterade sina projekt.