1. Publicerad: 7 maj 2019

  Information om marin miljöövervakning på temat arter.

 2. Publicerad: 25 november 2019 Uppdaterad: 29 september 2020

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 3. Publicerad: 27 februari 2019 Uppdaterad: 4 juni 2020

  Fyll i planerade uppdrag och bidragsbeslut till SLU, både ett- och fleråriga.

 4. Publicerad: 19 november 2019 Uppdaterad: 1 oktober 2020

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 5. Publicerad: 9 maj 2019

  Information om marin miljöövervakning på temat biologisk störning.

 6. Publicerad: 18 september 2019 Uppdaterad: 1 oktober 2020

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 7. Publicerad: 25 november 2019 Uppdaterad: 1 oktober 2020

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 8. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 1 juli 2020

 9. Publicerad: 7 maj 2019

  Information om marin miljöövervakning på temat bottenmiljö.

 10. Publicerad: 29 september 2020