1. Publicerad: 14 oktober 2016 Uppdaterad: 11 januari 2018

  EU och Norge har kommit överens om ett system för att snabbt kunna uppmärksamma vissa fiskeområden tillfälligt då mycket ungfisk eller undermålig räka påträffats i Nordsjön och Skagerrak.

 2. Publicerad: 3 juni 2020

  Här kan du anmäla positioner för fasta fällor i havsområde 31, samt anknytande sötvattensområden.

 3. Publicerad: 27 maj 2020

  Här kan du anmäla positioner för de sumpar som du använder i ålfisket.

 4. Publicerad: 5 oktober 2015 Uppdaterad: 3 augusti 2020

  Artkoder för rapportering av fångst i fiskeloggbok, sötvattensjournal, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration.

 5. Publicerad: 21 september 2018 Uppdaterad: 17 september 2020

 6. Publicerad: 20 december 2016 Uppdaterad: 7 april 2020

  Ansökan om fiskelicens (för fiske i havet) och personlig fiskelicens (övrigt fiske).

 7. Publicerad: 20 december 2016 Uppdaterad: 23 mars 2020

 8. Publicerad: 20 december 2016 Uppdaterad: 15 augusti 2019

 9. Publicerad: 20 december 2016

 10. Publicerad: 22 november 2013 Uppdaterad: 29 mars 2016

  Här finns de olika blanketter du behöver om du är yrkesfiskare, om du köper, säljer eller transporterar fisk, eller om du söker bidrag för viss utrustning du behöver skaffa.