1. Publicerad: 14 oktober 2016 Uppdaterad: 11 januari 2018

  EU och Norge har kommit överens om ett system för att snabbt kunna uppmärksamma vissa fiskeområden tillfälligt då mycket ungfisk eller undermålig räka påträffats i Nordsjön och Skagerrak.

 2. Publicerad: 6 mars 2018 Uppdaterad: 6 september 2018

  Från och med den 1 februari 2018 är det tillåtet att fiska med en ny T90-trål. Det nya redskapet ska redovisas på egen kod i e-loggboken.

 3. Publicerad: 22 december 2015

  Fångst som omfattas av landningsskyldigheten och understiger minsta referensstorlek för bevarande (MRB)  ska tas ombord och landas men får inte säljas till direkt livsmedel.

 4. Publicerad: 3 juni 2020

  Här kan du anmäla positioner för fasta fällor i havsområde 31, samt anknytande sötvattensområden.

 5. Publicerad: 27 maj 2020

  Här kan du anmäla positioner för de sumpar som du använder i ålfisket.

 6. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 23 november 2017

  Om du vill väga din fångst till sjöss anmäler du det till HaV på något av sätten vi beskriver på denna sida.

 7. Publicerad: 5 oktober 2015 Uppdaterad: 3 augusti 2020

  Artkoder för rapportering av fångst i fiskeloggbok, sötvattensjournal, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration.

 8. Publicerad: 21 september 2018 Uppdaterad: 17 september 2020

 9. Publicerad: 20 december 2016 Uppdaterad: 7 april 2020

  Ansökan om fiskelicens (för fiske i havet) och personlig fiskelicens (övrigt fiske).

 10. Publicerad: 20 december 2016 Uppdaterad: 23 mars 2020