Sökresultat

 • Yrkesfiske (194)
 • Bidrag (3)
 • Blanketter (6)
 • Fiskar (13)
 • Fiskevård (9)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (45)
 • Främmande arter (3)
 • Fångstmottagare (10)
 • Föreskrift (12)
 • Handbok (1)
 • Handel (9)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (5)
 • Kvoter (20)
 • Lagstiftning (3)
 • Marina däggdjur (4)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (6)
 • Publikation (28)
 • Rapport (13)
 • Regeringsuppdrag (16)
 • Regler (39)
 • Remiss (15)
 • Riksintresse (4)
 • Ryggradslösa djur (10)
 • Skagerrak (8)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (16)
 • Statistik (18)
 • Särskilda tillstånd (14)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenbruk (2)
 • Vägledning (1)
 • Östersjön (9)

 • Yrkesfiske (86)
 • Sport- och fritidsfiske (8)
 • Arter (2)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (4)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Föreskrifter (10)
 • Lagstiftning (9)
 • Samordningsområden (1)
 • Data och statistik (10)
 • Kartor och Gis (3)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (23)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remisser (16)
 • Publikationer (32)

 • Faktasida (134)
 • Nyhet (6)
 • Publikation (30)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remiss (16)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste veckan (5)
 • Senaste månaden (17)
 • Senaste året (96)
 • Mer än ett år sedan (98)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Aktsamhetsområde

Aktsamhetsområde

EU och Norge har kommit överens om ett system för att snabbt kunna uppmärksamma vissa fiskeområden tillfälligt då mycket ungfisk eller undermålig räka påträffats i Nordsjön och Skagerrak.

Faktasida: Alternativa specifikationer för T90-trål i Östersjön

Alternativa specifikationer för T90-trål i Östersjön

Från och med den 1 februari 2018 är det tillåtet att fiska med en ny T90-trål. Det nya redskapet ska redovisas på egen kod i e-loggboken.

Faktasida: Animaliska biprodukter (ABP)

Animaliska biprodukter (ABP)

Fångst som omfattas av landningsskyldigheten och understiger minsta referensstorlek för bevarande (MRB)  ska tas ombord och landas men får inte säljas till direkt livsmedel.

Faktasida: Anmäl positioner för fasta fällor

Anmäl positioner för fasta fällor

Här kan du anmäla positioner för fasta fällor i havsområde 31, samt anknytande sötvattensområden.

Faktasida: Anmäl positioner för sumpar - ålfiske

Anmäl positioner för sumpar - ålfiske

Här kan du anmäla positioner för de sumpar som du använder i ålfisket.

Faktasida: Anmälan om vägning ombord

Anmälan om vägning ombord

Om du vill väga din fångst till sjöss anmäler du det till HaV på något av sätten vi beskriver på denna sida.

Dokument: Artkoder

Artkoder

Artkoder för rapportering av fångst i fiskeloggbok, sötvattensjournal, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration.

Faktasida: Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11)

Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11)

Start Föreskrifter Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11) Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11) Konsoliderad utgåva Registret senast

Dokument: Blanketter för fiskelicens

Blanketter för fiskelicens

Ansökan om fiskelicens (för fiske i havet) och personlig fiskelicens (övrigt fiske).

Dokument: Blanketter för fisketillstånd

Blanketter för fisketillstånd

Start Yrkesfiske Blanketter för fisketillstånd Taggar: Blanketter Yrkesfiske Fisketillstånd Ansökan om överlåtelse av fiskerättigheter i pelagiskt och demersalt fiske: Använd vår e-tjänst Fiskerätt för att ansöka om att överlåta