1. Publicerad: 22 november 2018

  Havs- och vattenmyndigheten deltar i ett nordiskt projekt, Clean Nordic Oceans, CNO, som samarbetar för att minska effekterna av förlorade fiskredskap och att samla kunskap om hur problemet kan minskas. CNO har gjort tre kortfilmer som berättar vad spökfiske är och hur fritidsfiskare kan minska risken att förlora sina nät samt hur de kan göra om en olycka inträffar.

 2. Publicerad: 6 oktober 2015

  Ekosystemtjänster som begrepp har fått ett allt större genomslag i hanteringen av havsmiljöfrågor till exempel i havsmiljödirektivet. Den här rapporten syftar till att bedöma statusen för ekosystemtjänster från svenska hav och att utvärdera kopplingen till mänsklig påverkan.

 3. Publicerad: 17 april 2019

  Denna rapport försöker finna åtgärder och styrmedel för att få igång en mer cirkulär ekonomi runt problematiken med förlorade och utslitna fiskeredskap.

 4. Publicerad: 10 september 2012

  Rapporten ger en allmän bild av miljöbelastningen från det skräp som hamnar i naturen till följd av ett flertal marina och maritima aktiviteter, samt konsekvenserna som detta ger upphov till för våra marina ekosystemtjänster. Rapporten är skriven på engelska.

 5. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 7 mars 2018

  Skräp som slängs i havet eller på annat sätt hamnar där orsakar stora problem både för människor och djur. Läs mer om vårt arbete med marint skräp.

 6. Publicerad: 23 februari 2017 Uppdaterad: 23 november 2017

  Mikroplast är plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter. Plasten kan vara skadlig för djur som lever i marina miljöer och bryts aldrig ner helt och hållet.

 7. Publicerad: 20 augusti 2019

  Fram till den 16 september 2019 kan du ansöka om stöd till projekt som bidrar till att möta utmaningar med plast och mikroplast. En bredd av olika typer av projekt kan få stöd.

 8. Publicerad: 4 december 2017 Uppdaterad: 30 april 2019

  Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket och HaV att gemensamt se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna av plast till följd av nedskräpning.

 9. Publicerad: 23 januari 2015 Uppdaterad: 28 juni 2019

  Marint skräp är ett allvarligt problem, särskilt på västkusten, där strömmar för med sig stora mängder skräp till stränderna från olika håll i Nordsjön. För Sverige är därför beslutet ett viktigt steg på vägen för att på lång sikt minska mängden ilandflutet skräp. På Ospars kommissionsmöte 2014 antogs en regional åtgärdsplan för att minska marint skräp i Nordostatlanten.

 10. Publicerad: 26 januari 2015

  Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.