Plast och mikroplast – hur löser vi utmaningarna?

Fram till den 16 september 2019 kan du ansöka om stöd till projekt som bidrar till att möta utmaningar med plast och mikroplast. En bredd av olika typer av projekt kan få stöd.

Nu har du möjlighet att söka stöd för utvecklingsprojekt som bidrar till att lösa utmaningar med plast och mikroplast. Bland annat projekt som:

  • Sammanställer och sprider kunskap, exempelvis genom utbildnin eller utveckling av hjälpmedel/verktyg
  • Tar fram kunskap och/eller data
  • Tar fram nya lösningar, metoder, arbetssätt etc
  • Testar nya, skalbara lösningar
  • Genomför en förstudie inför något av ovanstående

Projekt som får stöd kan bidra till att underlätta arbetet för en hållbar plastanvändning, inklusive minskat läckage av plast och mikroplast, i alla delar av livscykeln. Exempelvis design, tillverkning, inköp, användning, tvätt, återanvändning, reparation, återtillverkning, insamling och/eller återvinning. Projekt kan också syfta till att underlätta utveckling av styrmedel.

Datum för ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast 16 september 2019.

Mer information

För mer information om utlysningen och hur du söker stöd besök Naturvårdsverkets hemsida.

Publicerad: 2019-08-20
Sidansvarig: Webbredaktion