Sökresultat

 • Skagerrak (4)
 • Faktasida (4)
 • Senaste månaden (4)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (2)
 • Fritidsfiske (3)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (1)
 • Kattegatt (4)
 • Regler (3)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (1)

 • Sport- och fritidsfiske (3)
 • Konventioner (1)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

Faktasida: Ospars arbetsområden

Ospars arbetsområden

Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.