Identifying new areas adding larval connectivity to existing networks of MPAs

The aim of the study was to use empirical data on larval traits and model tools to identify new areas that could be added to the existing MPA-network in the Skagerrak- Kattegat-Danish Strait area that would best enhance larval connectivity in the network.

Nätverk av marina skyddsområden utgör en förvaltningsstrategi som ökar i användning för att skydda hotade marina arter och livsmiljöer. Det är dock ofta oklart hur nätverk av marina skyddsområden skall utformas på bästa sätt. Viktig information som saknas är hur planktoniska larvstadier sprids med havsströmmar och hur detta påverkar konnektiviteten i nätverket, det vill säga hur bottensamhällen i olika områden är sammanlänkade via larvspridning.

Verktyg har saknats som inkluderar denna typ av konnektivitet vid utformning och utvärdering av nätverk av marina skyddsområden, speciellt när det gäller att hitta de bästa områdena som kan adderas till existerande nätverk.

Resultaten från analysen visar att konnektiviteten och skyddet av marina bottensamhällen inom det existerande nätverket i Västerhavet skulle kunna förbättras avsevärt genom ett relativt litet tillskott av noga utvalda, nya skyddsområden.

Publicerad: 2016-02-17
Sidansvarig: Webbredaktion