Sökresultat

  • Rapport (58)
  • Små avlopp (58)
  • Dokument (58)
  • Mer än ett år sedan (58)
  • Gis (2)

  • Vägledningar (58)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: 8 steg till nytt avlopp

8 steg till nytt avlopp

Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

Dokument: Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget

Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget

Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats av länsstyrelsen i Västra Götalands län via Havsmiljöanslaget.

Dokument: Avloppshantering på Hamburgö

Avloppshantering på Hamburgö

Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats via Länsstyrelsen i Västra Götalands län med avseende på utveckling av VeVa-verktyget till att bli ett användbart verktyg för åtgärdsplanering för enskilda avlopp i avrinningsområden och därmed bidra med en viktig pusselbit i genomförandet av ramdirektivet för vatten.

Dokument: Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det?

Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det?

Risker, skyddsbehov och reningstekniker

Dokument: Efterbehandling efter minireningsverk, när krävs efterbehandling och vilka alternativ är då möjliga

Efterbehandling efter minireningsverk, när krävs efterbehandling och vilka alternativ är då möjliga

Minireningsverk är normalt konstruerade för att reducera syreförbrukande ämnen (organiskt material mätt som BOD), fosfor och ibland även kväve.

Dokument: Enskilt avlopp, vilken teknik passar dina förutsättningar?

Enskilt avlopp, vilken teknik passar dina förutsättningar?

Broschyren syftar till att hjälpa fastighetsägaren i sitt val av teknik, dessutom beskrivs vad man bör tänka på när man ska anlägga enskilt avlopp, samt förklaringar till en del begrepp.

Dokument: Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för VA

Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för VA

Detta projekt är en fortsättning på ett projekt om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp (va) som genomfördes under 2015.

Dokument: Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält

Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält

Denna rapport presenterar resultatet från ett projekt som genomfördes under 2016.

Dokument: Förslag till system för registrering av uppgifter om små avlopp

Förslag till system för registrering av uppgifter om små avlopp

Projektets mål har varit att ta fram en nationell systematik för registrering av uppgifter om små avlopp som skapar förbättrade möjligheter till insamling av tillförlitliga data om små avlopp.

Dokument: GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

I rapporten beskrivs konceptmodellerna för GIS-stödet för prövning och hur det är tänkt att användas samt hur riskklassningsverktyget för tillsyn av små avloppsanläggningar har tagits fram och vilken vidare utveckling av det som behövs. I rapporten beskrivs även resultatet från referenskommunernas testperiod.