Sökresultat

 • Rapport (83)
 • Små avlopp (83)
 • Dricksvatten (1)
 • Gis (2)
 • Handbok (2)
 • Jordbruk (1)
 • Visa fler
 • Kattegatt (1)
 • Publikation (5)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Skagerrak (1)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Vägledning (2)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (1)

 • Vägledningar (78)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (4)

 • Dokument (75)
 • Faktasida (3)
 • Publikation (4)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (14)
 • Mer än ett år sedan (69)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: 8 steg till nytt avlopp

8 steg till nytt avlopp

Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

Dokument: Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget

Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget

Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats av länsstyrelsen i Västra Götalands län via Havsmiljöanslaget.

Dokument: Avloppshantering på Hamburgö

Avloppshantering på Hamburgö

Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats via Länsstyrelsen i Västra Götalands län med avseende på utveckling av VeVa-verktyget till att bli ett användbart verktyg för åtgärdsplanering för enskilda avlopp i avrinningsområden och därmed bidra med en viktig pusselbit i genomförandet av ramdirektivet för vatten.

Dokument: Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det?

Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det?

Risker, skyddsbehov och reningstekniker

Dokument: Bedre forvaltning av separate avlöpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avlöpsanlegg

Rapporten är en sammanställning av resultaten av det åtgärdsprogram som genomförts i Morsa-området i sydöstra Norge för att komma till rätta med att små minireningsverk inte når upp till reningskraven.

Dokument: Biokol i små avloppsanläggningar

Biokol i små avloppsanläggningar

Rening av övergödande ämnen ‒ teknisk rapport

Dokument: Efterbehandling efter minireningsverk, när krävs efterbehandling och vilka alternativ är då möjliga

Efterbehandling efter minireningsverk, när krävs efterbehandling och vilka alternativ är då möjliga

Minireningsverk är normalt konstruerade för att reducera syreförbrukande ämnen (organiskt material mätt som BOD), fosfor och ibland även kväve.

Dokument: Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier

Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier

Syftet med detta projekt har varit: att undersöka om halter av läkemedel och andra kemikalier från enskilda avlopp är detekterbara i en recipient med känd påverkan av enskilda avlopp, att kvantifiera spridning av ett antal substanser av läkemedel från enskilda avlopp samt att undersöka reningseffektivitet i enskilda avlopp avseende läkemedel och andra kemikalier.

Dokument: Enskilt avlopp, vilken teknik passar dina förutsättningar?

Enskilt avlopp, vilken teknik passar dina förutsättningar?

Broschyren syftar till att hjälpa fastighetsägaren i sitt val av teknik, dessutom beskrivs vad man bör tänka på när man ska anlägga enskilt avlopp, samt förklaringar till en del begrepp.

Dokument: Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för VA

Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för VA

Detta projekt är en fortsättning på ett projekt om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp (va) som genomfördes under 2015.