Sökresultat

 • Muddring (6)
 • Mer än ett år sedan (6)
 • Dumpning (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Tillstånd (2)
 • Visa fler
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenverksamhet (3)

 • Vägledningar (1)

 • Dokument (4)
 • Faktasida (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: Föreläggande om återställande av havsvik

Föreläggande om återställande av havsvik

Länsstyrelsen ansåg att de utfyllnader som gjorts i viken skulle tas bort

Faktasida: Miljöeffekter av muddring och dumpning

Miljöeffekter av muddring och dumpning

Effekterna av muddring och grävning i hav, sjöar och vattendrag är främst lokala — de påverkar själva platsen. Där kan organismer som lever på eller i närheten av botten skadas. Men om ingreppet görs hänsynsfullt kan ekosystemet återhämta sig relativt snabbt.

Dokument: Norrtäljehamn muddring och dumpning

Norrtäljehamn muddring och dumpning

Vissa massor fick inte dumpas

Dokument: Referat från dom i EU-domstolens mål C-461/13, även kallad Weserdomen

Referat från dom i EU-domstolens mål C-461/13, även kallad Weserdomen

Klargörande avgörande från EU-domstolen om bland annat vilka skyldigheter vattendirektivet medför för medlemsstaterna vid tillståndsprövningar av enskilda verksamheter eller projekt och om hur begreppet "försämring av status" ska tolkas.

Faktasida: Rättsfall om muddring

Rättsfall om muddring

Muddringar, grävningar och utfyllnader i vattenområden påverkar vattenmiljön.

Dokument: Tillsyn avseende utförd muddring i Fållnäsviken inom fastigheten X i Nynäshamns kommun

Tillsyn avseende utförd muddring i Fållnäsviken inom fastigheten X i Nynäshamns kommun

Ärendet bör återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.