Sökresultat

 • Främmande arter (5)
 • Miljöövervakning (5)
 • Publikation (5)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Forskning (1)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Publikation (5)
 • Rapport (2)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Sötvatten (1)

 • Publikationer (5)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (3)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal och Kinda kanal 2013

Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal och Kinda kanal 2013

Under 2013 upptäcktes vandrarmusslor för första gången i sjöarna Roxen och Glan i Östergötland.

Publikation: Metoder för övervakning av främmande arter

Metoder för övervakning av främmande arter

Protokoll för provtagning i hamnar och farleder

Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

Publikation: Test och utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden

Test och utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden

Främmande arter som sprids med barlastvatten anses vara ett av de största ekologiska och ekonomiska hoten mot planeten. Övervakning av hamnar och farleder är ett viktigt instrument för att tidigt upptäcka nya främmande arter och hindra dess spridning.

Publikation: Utvärdering av ny övervakning av främmande arter

Utvärdering av ny övervakning av främmande arter

I denna rapport jämförs traditionella med nya metoder för att övervaka fauna i hamnområden.