Sökresultat

 • Kvoter (7)
 • Yrkesfiske (7)
 • Mer än ett år sedan (7)
 • Kattegatt (1)
 • Skagerrak (1)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Visa fler
 • Tillstånd (1)
 • Yrkesfiske (7)
 • Östersjön (1)

 • Faktasida (7)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: E-tjänsten Fiskerätt

E-tjänsten Fiskerätt

Fiskerätt är en e-tjänst för ansökan av tillfälliga överlåtelser av individuella fiskerättigheter och fiskemöjligheter under året.

Faktasida: Individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter

Individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter

Från den 1 januari 2017 fördelas demersala fiskemöjligheter som kräver särskilt tillstånd genom årliga individuella fiskemöjligheter. Här följer en sammanfattning av reglerna som ligger till grund för de årliga fördelningarna 2017 och 2018.

Faktasida: Kvoter

Kvoter

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) beslutas årsvis på EU-rådet för jordbruk och fiske, i oktober för Östersjön och i december för Västerhavet. Havs- och vattenmyndighetens mål är att de fastställda svenska fiskekvoterna ska efterlevas.

Faktasida: Kvoter i Västerhavet 2018

Kvoter i Västerhavet 2018

EU-kvot och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Faktasida: Kvoter i Östersjön 2017

Kvoter i Östersjön 2017

Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2017.

Faktasida: Kvotändringar 2017

Kvotändringar 2017

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2017 listas här.

Faktasida: Kvotändringar 2018

Kvotändringar 2018

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2018 listas här.