Nytt om fiskeregler 19 oktober 2023

Hitta på sidan

Extra tilldelning av fiskemöjligheter

Detta gäller vissa demersala kvoter i Västerhavet.

Fördelning av outnyttjade kvantiteter

Havs- och vattenmyndigheten har inom fördelningssystemet för demersalt fiske genomfört en extra tilldelning av drygt 33 ton torsk i Skagerrak genom omfördelning av ej nyttjade kvantiteter. Extra tilldelning har även gjorts av drygt 68 ton havskräfta i Skagerrak/Kattegatt. Du som har fått extra tilldelning kan nu se din individuella tilldelning i systemet för överlåtelser, Fiskerätt. Uppdaterade beslut om demersala fiskemöjligheter som ersätter tidigare beslut kommer skickas till berörda tillståndshavare med post.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-11-30

    Från och med den 25 november är samtliga hajar som tillhör familjen revhajar/gråhajar ( Carcharhinidae spp. ) CITES-listade och behöver därför import- och exporttillstånd.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-11-20

    Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-11-15

    Kameror ombord på vissa större fiskefartyg. Övergång till elektronisk fångstrapportering för alla. Nu sker stora förändringar av EU:s system för fiskerikontroll. Allt för att bidra till ett hållbart fiske.

Publicerad: 2023-10-19
Sidansvarig: Webbredaktion