Sökresultat

 • Kvoter (20)
 • Kattegatt (2)
 • Regler (1)
 • Skagerrak (2)
 • Statistik (5)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Visa fler
 • Tillstånd (1)
 • Yrkesfiske (20)
 • Östersjön (3)

 • Yrkesfiske (20)

 • Faktasida (19)
 • Nyhet (1)

 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (15)
 • Mer än ett år sedan (5)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Daglig infiskning

Daglig infiskning

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: E-tjänsten Fiskerätt

E-tjänsten Fiskerätt

Fiskerätt är en e-tjänst för ansökan av tillfälliga överlåtelser av individuella fiskerättigheter och fiskemöjligheter under året.

Faktasida: Fiskestopp

Fiskestopp

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2019.

Faktasida: Fiskestopp 2017

Fiskestopp 2017

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2017.

Faktasida: Fiskestopp 2018

Fiskestopp 2018

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2018.

Nyhet: Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31. Reglerna gäller från och med den 25 juni 2019

Faktasida: Individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter

Individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter

Från den 1 januari 2017 fördelas demersala fiskemöjligheter som kräver särskilt tillstånd genom årliga individuella fiskemöjligheter. Här följer en sammanfattning av reglerna som ligger till grund för de årliga fördelningarna 2017 och 2018.

Faktasida: Infiskat de tre senaste veckorna

Infiskat de tre senaste veckorna

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Tabellen innehåller inte innevarande vecka. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Kvoter

Kvoter

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) beslutas årsvis på EU-rådet för jordbruk och fiske, i oktober för Östersjön och i december för Västerhavet. Havs- och vattenmyndighetens mål är att de fastställda svenska fiskekvoterna ska efterlevas.

Faktasida: Kvoter i Västerhavet

Kvoter i Västerhavet

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.