1. Publicerad: 21 september 2017

  Broschyren sammanfattar projektet Baltic SCOPE och de lärdomar, rapporter, checklistor och resultat som projektet tagit fram.

 2. Publicerad: 21 september 2017

  Det är en utmanande uppgift att planera sydvästra Östersjön. Med hjälp av en fallstudie presenterar rapporten ett antal internationella planeringsproblem i området, och verktyg som man kan lösa dessa med.

 3. Publicerad: 21 december 2018

  Samhällsekonomisk konsekvensanalys av delområde i Bottenhavet utifrån samrådsförslag för havsplan Bottniska viken.

 4. Publicerad: 27 juni 2019

  Samhällsekonomisk konsekvensanalys av delområde i Kattegatt utifrån samrådsförslag havsplan Västerhavet.

 5. Publicerad: 21 september 2017

  Rapporten beskriver den metoden som Lettland använde för att ta fram sin havsplan. Det kan fungera som stöd och inspiration i arbetet med att planera våra hav.

 6. Publicerad: 2 maj 2014 Uppdaterad: 17 december 2019

  Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.

 7. Publicerad: 7 september 2018

  Midsjöbankarna och Hoburgs bank söder om Gotland är viktiga områden för de hotade populationerna av alfågel och tumlare. Under det senaste årtiondet har en potentiell effekt av sjöfarten på dessa populationer, i närheten av bankarna, diskuterats. En möjlig omdirigering av sjöfarten har föreslagits, men tills vidare har inga åtgärder vidtagits.

 8. Publicerad: 11 maj 2016

  Experter från myndigheter har tagit fram planeringsunderlag för energi. Rapporten redovisar resultaten. Vi använder resultaten när vi arbetar fram förslag till havsplaner.

 9. Publicerad: 21 september 2017

  Detta är en guide baserad på erfarenheter inom projektet Baltic SCOPE som ska underlätta utvärderingen av gränsöverskridande havsplaneringssamarbete.

 10. Publicerad: 26 april 2018

  Underlagsrapport till havsplanering avseende energiproduktion samt miljökonsekvenser för lokala naturvärden