1. Publicerad: 12 december 2018

  En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv

 2. Behovet av kartor som visar olika arters utbredning har ökat och efterfrågas alltmer vid havsplanering och inom förvaltning.

 3. Publicerad: 14 juni 2018 Uppdaterad: 31 januari 2019

  GIS-stödet har tagits fram för att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

 4. Publicerad: 23 augusti 2017 Uppdaterad: 20 mars 2018

  I rapporten beskrivs konceptmodellerna för GIS-stödet för prövning och hur det är tänkt att användas samt hur riskklassningsverktyget för tillsyn av små avloppsanläggningar har tagits fram och vilken vidare utveckling av det som behövs. I rapporten beskrivs även resultatet från referenskommunernas testperiod.

 5. Publicerad: 23 januari 2014

  HaV:s kartmiljö stödjer alla de vanligaste referenssystemen som används i Sverige och Europa.

 6. Publicerad: 13 januari 2017 Uppdaterad: 3 maj 2018

  Geografiska data från HaV för svensk havsplanering

 7. Publicerad: 8 november 2016 Uppdaterad: 26 januari 2017

  VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.

 8. Publicerad: 14 mars 2019 Uppdaterad: 17 december 2019

  Klicka och sök på områden för att utforska kartan. Du kan också jämföra plankartan med andra lager som visar planeringsförutsättningar.

 9. Publicerad: 16 januari 2014 Uppdaterad: 10 april 2018

  Tillgänglig geografisk miljöinformation, kartor och annan geografisk data.

 10. Publicerad: 16 januari 2014

  Geografisk data på direkten och alltid i den senaste versionen.