1. Publicerad: 15 december 2017

  Forskare i Kanada har använt genetisk modifiering för att ta fram en snabbväxande lax. Laxen är idag godkänd för försäljning i Kanada. Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram laxen, samt hur de nordamerikanska myndigheterna bedömt riskerna med odling och konsumtion av fisken.

 2. Främmande arter sprider sig i sötvattensmiljön genom avsiktliga utsättningar och oavsiktligt genom till exempel sjöfartstrafikens barlastvatten, rymningar från odlingar och akvarier samt användning av levande agn. Fiskutsättningar utförs för att bevara hotade arter och stammar och för att förbättra fisket. Detta är en omfattande verksamhet, både i Sverige och i övriga världen. 

 3. I takt med att den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare på fler platser i Östersjön ökar risken för att arten ska etablera sig på fler platser i Sverige. I denna rapport redovisas resultat från provfisken 2009 och 2010.

 4. Levande agn kan komma loss och sprida sig så att inhemska arter konkurreras ut och sjukdomar sprids. De kan också bära med sig fripassagerare som larver, ägg, frön och sporer. Läs Fiskeriverkets rekommendationer om hur du kan minimera riskerna med levande agn. På svenska, engelska, och tyska.

 5. Publicerad: 26 april 2021

  I vår folder om flodkräftan hittar du mycket av den information som finns här och lite till, om kräftor i allmänhet och flodkräftor i synnerhet.

 6. Publicerad: 25 juni 2014

  Under 2013 upptäcktes vandrarmusslor för första gången i sjöarna Roxen och Glan i Östergötland.

 7. Publicerad: 21 september 2016 Uppdaterad: 24 augusti 2018

  Protokoll för provtagning i hamnar och farleder

 8. Redovisning av regeringsuppdrag beträffande behov av ytterligare reglering av signalkräftans utbredning och förekomst i landet.

 9. Publicerad: 20 december 2012 Uppdaterad: 25 oktober 2019

  Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika fisk- och kräftdjursarter i hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen föregående år och hur det påverkat livet i hav och sjöar.

 10. Publicerad: 18 maj 2021

  Svartmunnad smörbult är en invasiv främmande fiskart som kommit med fartygstrafik till Sverige. Det finns stor risk att den kommer att tränga undan andra fiskarter men den kan även innebära en ny födokälla för rovfisk. Även om arten inte går att utrota i praktiken så finns det åtgärder som skulle kunna begränsa dess negativa effekter.