Sökresultat

 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (2)
 • Faktasida (2)
 • Senaste året (2)
 • Havsförvaltning (2)

 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.