1. Publicerad: 3 februari 2020 Uppdaterad: 30 december 2020

  Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Enligt utträdesavtalet som slutits mellan parterna har en övergångsperiod gällt fram till och med den 31 december 2020. Under den perioden har det mesta i praktisk mening fortsatt som tidigare.

 2. Publicerad: 21 januari 2021

  Snabbstängning av yrkesfiske med trål och snurrevadvtill skydd för småfisk och yngel inom norsk ekonomisk zon

 3. Publicerad: 21 januari 2014 Uppdaterad: 30 december 2020

  Kvotändringar som gäller fiskeåret 2020 listas här.

 4. Publicerad: 15 januari 2021

  Här kan du följa infiskning av svenskt yrkesfiske.

 5. Publicerad: 22 november 2013 Uppdaterad: 29 mars 2016

  Här finns de olika blanketter du behöver om du är yrkesfiskare, om du köper, säljer eller transporterar fisk, eller om du söker bidrag för viss utrustning du behöver skaffa.

 6. Publicerad: 20 december 2016

 7. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 17 november 2016

  Fritidsfiskets redskap kan grovt delas in i handredskap och mängdfångande redskap. Här hittar du information om några av de redskap som är vanligt förekommande inom fritidsfisket.

 8. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 2 juli 2020

  Varje år ägnar cirka 1,6 miljoner svenskar sin fritid åt fiske i hav, sjöar och vattendrag. En tredjedel av utövarna är kvinnor. Att fritidsfiske är så populärt beror förstås på att Sverige är ett land rikt på sjöar, vattendrag och kustvatten. Vår unika allemansrätt och svenskarnas generellt stora intresse för friluftsliv är en annan förklaring.

 9. Publicerad: 21 mars 2014 Uppdaterad: 17 november 2016

  Guide till regler för fritidsfiske.

 10. Publicerad: 23 mars 2016 Uppdaterad: 3 september 2019

  Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det flera olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.