1. Publicerad: 21 januari 2014 Uppdaterad: 2 november 2020

  Kvotändringar som gäller fiskeåret 2020 listas här.

 2. Publicerad: 3 mars 2020

  Kvotändringar som gäller fiskeåret 2019 listas här.

 3. Publicerad: 2 januari 2019 Uppdaterad: 4 februari 2019

  Kvotändringar som gäller fiskeåret 2018 listas här.

 4. Publicerad: 2 januari 2014 Uppdaterad: 5 november 2020

  På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2020 och 2021.

 5. Publicerad: 10 oktober 2017 Uppdaterad: 15 oktober 2019

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2021. Svensk kvot är preliminärt uträknad och kan ändras när EU-förordningen publiceras.

 6. Publicerad: 20 oktober 2020

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2020.

 7. Publicerad: 14 december 2016 Uppdaterad: 5 juli 2019

  Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak o Kattegatt, 2019 och 2020 (räknat i ton). Preliminär 2019-12-18.

 8. Publicerad: 19 december 2016 Uppdaterad: 25 oktober 2018

  Fiskerätt är en e-tjänst för ansökan av tillfälliga överlåtelser av individuella fiskerättigheter och fiskemöjligheter under året.

 9. Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

 10. Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Tabellen innehåller inte innevarande vecka. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. Uppgifterna är preliminära och kan justeras.