1. Publicerad: 21 januari 2014 Uppdaterad: 30 december 2020

  Kvotändringar som gäller fiskeåret 2020 listas här.

 2. Publicerad: 27 april 2017

  En korrekt rapportering ligger till grund för kvotavräkning och utgör ett underlag i framtida förvaltningsarbetet, därför är det det viktigt att rapporteringen är korrekt.

 3. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 26 januari 2021

  Vid fiske kan det finnas regler för i vilka hamnar i Sverige man kan få lossa eller omlasta fångsten.

 4. Publicerad: 25 november 2013 Uppdaterad: 5 juli 2019

  Här finns anvisningar för hur du fyller i vissa blanketter och manualer för program. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av EU:s regelverk och våra nationella föreskrifter. 

 5. Publicerad: 21 november 2013 Uppdaterad: 18 mars 2016

  EU och Norge har kommit överens om ett system för att snabbt kunna stänga av vissa områden tillfälligt, för att skydda ungfisk av torsk, kolja, sej och vitling i Skagerrak och Nordsjön.

 6. Redovisning av resultaten och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)

 7. Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.

 8. Publicerad: 1 november 2016 Uppdaterad: 15 december 2016

  Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

 9. Publicerad: 3 juli 2020

  Från och med 15 augusti gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål och snurrevad i EU-vatten i Skagerrak och Nordsjön. De ändrade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning. Beslutet har fattats av EU:s ministerråd för att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk. Det är en del av beslutet kring fiskekvoter i Västerhavet.

 10. Publicerad: 3 december 2013 Uppdaterad: 15 januari 2021

  Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.