Sökresultat

 • Yrkesfiske (192)
 • Bidrag (2)
 • Blanketter (6)
 • Fiskar (12)
 • Fiskevård (9)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (41)
 • Främmande arter (3)
 • Fångstmottagare (11)
 • Föreskrift (12)
 • Handbok (1)
 • Handel (9)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (5)
 • Kvoter (21)
 • Lagstiftning (3)
 • Marina däggdjur (4)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (5)
 • Organisation (1)
 • Publikation (27)
 • Rapport (11)
 • Regeringsuppdrag (16)
 • Regler (37)
 • Remiss (13)
 • Riksintresse (4)
 • Ryggradslösa djur (9)
 • Skagerrak (8)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (15)
 • Statistik (17)
 • Särskilda tillstånd (15)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenbruk (2)
 • Vägledning (1)
 • Östersjön (9)

 • Yrkesfiske (88)
 • Sport- och fritidsfiske (8)
 • Arter (2)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (4)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Föreskrifter (11)
 • Lagstiftning (9)
 • Data och statistik (9)
 • Kartor och Gis (3)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (21)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remisser (14)
 • Publikationer (30)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Faktasida (133)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Nyhet (9)
 • Publikation (28)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remiss (14)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste veckan (7)
 • Senaste månaden (10)
 • Senaste året (131)
 • Mer än ett år sedan (61)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2019 listas här.

Nyhet: Fiske som fördelas genom fiskemöjligheter och fiskerättigheter från 1 januari 2020

Fiske som fördelas genom fiskemöjligheter och fiskerättigheter från 1 januari 2020

Kvoterna för 2020-års fiske för Västerhavet beslutas sent i december i år vilket innebär för få kvarvarande arbetsdagar under året för fördelningen av individuella fiskemöjligheter och fiskerättigheter för år 2020.

Remiss: Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket

Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket

Särskilt fokus i denna remiss ligger på en översyn av Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

Faktasida: Uppdrag om hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan införas i Sverige (2019)

Uppdrag om hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan införas i Sverige (2019)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan genomföras.

Faktasida: Fiskestopp

Fiskestopp

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2020.

Faktasida: Fiskestopp 2019

Fiskestopp 2019

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2019.

Faktasida: SM – Statistiska Meddelanden

SM – Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Faktasida: Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Under 2015 klassade EU signalkräftan som en invasiv främmande art. Året därpå ändrades reglerna för fiske av signalkräfta i Sverige. Vi har samlat vanliga frågor och svar om den nya lagstiftningen.

Faktasida: Riksintresse yrkesfisket

Riksintresse yrkesfisket

Områden som är av riksintresse för yrkesfisket är utpekade inom havsområde, sjöar och vattendrag samt för fiskehamnar.

Faktasida: Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11)

Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11)

Start Föreskrifter Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11) Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11) Konsoliderad utgåva Registret senast