Sökresultat

 • Yrkesfiske (194)
 • Bidrag (3)
 • Blanketter (6)
 • Fiskar (13)
 • Fiskevård (9)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (45)
 • Främmande arter (3)
 • Fångstmottagare (10)
 • Föreskrift (12)
 • Handbok (1)
 • Handel (9)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (5)
 • Kvoter (20)
 • Lagstiftning (3)
 • Marina däggdjur (4)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (6)
 • Publikation (28)
 • Rapport (13)
 • Regeringsuppdrag (16)
 • Regler (39)
 • Remiss (15)
 • Riksintresse (4)
 • Ryggradslösa djur (10)
 • Skagerrak (8)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (16)
 • Statistik (18)
 • Särskilda tillstånd (14)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenbruk (2)
 • Vägledning (1)
 • Östersjön (9)

 • Yrkesfiske (86)
 • Sport- och fritidsfiske (8)
 • Arter (2)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (4)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Föreskrifter (10)
 • Lagstiftning (9)
 • Samordningsområden (1)
 • Data och statistik (10)
 • Kartor och Gis (3)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (23)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remisser (16)
 • Publikationer (32)

 • Faktasida (134)
 • Nyhet (6)
 • Publikation (30)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remiss (16)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste veckan (5)
 • Senaste månaden (18)
 • Senaste året (96)
 • Mer än ett år sedan (98)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss gällande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

Remiss gällande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

Nu kan du tycka till om ett förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av fisket i svenska kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell

Faktasida: SM-Statistiska Meddelanden 2019

SM-Statistiska Meddelanden 2019

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Nyhet: Ändrade redskapsregler i Skagerrak och Nordsjön

Ändrade redskapsregler i Skagerrak och Nordsjön

Från och med 15 augusti gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål och snurrevad i Unionens vatten i Skagerrak och Nordsjön. De ändade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning. Beslutet har fattats av EU:s ministerråd för att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk. Det är en del av beslutet kring fiskekvoter i Västerhavet.

Faktasida: Spökgarn och andra förlorade redskap

Spökgarn och andra förlorade redskap

Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar kan fortsätta att fiska och snärja in fåglar, fiskar och andra marina djur år efter år. Problemet är uppmärksammat och flera organisationer arbetar för att städa bort gamla redskap.

Nyhet: Ändrade regler för trålning i Skagerrak och Kattegatt

Ändrade regler för trålning i Skagerrak och Kattegatt

HaV har fattat beslut om två ändringar i nationella fiskeregler. De ökar selektiviteten i fiske med bottentrål. Från och med 1 november ska Seltra med 300 mm panel användas i Skagerrak utanför trålgränsen vid fiske med maskstorlek 90 – 119 mm. På trålfiskeområden i Skagerrak och Kattegatt får lyftet bestå av Seltra-300 lyft.

Faktasida: Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

Faktasida: Fiskestopp

Fiskestopp

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2020.

Nyhet: Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Från och med den 5 juli 2020 råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i området.

Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti.