Sökresultat

 • Yrkesfiske (181)
 • Bidrag (2)
 • Blanketter (6)
 • Fiskar (12)
 • Fiskevård (9)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (41)
 • Främmande arter (3)
 • Fångstmottagare (11)
 • Fångstområden (1)
 • Föreskrift (12)
 • Handbok (1)
 • Handel (9)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (5)
 • Kvoter (19)
 • Lagstiftning (2)
 • Marina däggdjur (4)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (5)
 • Organisation (1)
 • Publikation (27)
 • Rapport (11)
 • Regeringsuppdrag (14)
 • Regler (37)
 • Remiss (11)
 • Riksintresse (4)
 • Ryggradslösa djur (9)
 • Skagerrak (8)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (15)
 • Statistik (17)
 • Särskilda tillstånd (15)
 • Tillstånd (1)
 • Vattenbruk (2)
 • Vägledning (1)
 • Östersjön (7)

 • Yrkesfiske (82)
 • Sport- och fritidsfiske (8)
 • Arter (2)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (4)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Föreskrifter (11)
 • Lagstiftning (8)
 • Data och statistik (9)
 • Kartor och Gis (3)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (17)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Remisser (12)
 • Publikationer (30)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Faktasida (128)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Nyhet (7)
 • Publikation (28)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Remiss (12)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (26)
 • Senaste året (120)
 • Mer än ett år sedan (61)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskestopp

Fiskestopp

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2019.

Faktasida: Utkastplan för bottenlevande arter i Västerhavet

Utkastplan för bottenlevande arter i Västerhavet

Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande arter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Faktasida: Information om landingsskyldigheten

Information om landingsskyldigheten

Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.

Faktasida: Utkastplan för pelagiska arter i Västerhavet

Utkastplan för pelagiska arter i Västerhavet

För pelagiskt fiske i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön gäller landningsskyldighet för alla kvoterade arter som fångas.

Faktasida: Minsta referensstorlek för bevarande (MRB)

Minsta referensstorlek för bevarande (MRB)

De tidigare minsta landningsstorlekarna, även kallade minimimått, kallas istället minsta referensstorlek för bevarande (MRB).

Remiss: Remiss gällande mindre anpassningar inför år 2019 gällande regelverket för de demersala fiskemöjligheterna

Remiss gällande mindre anpassningar inför år 2019 gällande regelverket för de demersala fiskemöjligheterna

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på detta förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Faktasida: Äldre Statistiska Meddelanden

Äldre Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan.

Remiss: Remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter

Remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter från och med år 2020.

Dokument: Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Här finns anvisningar för hur du fyller i vissa blanketter och manualer för program. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av EU:s regelverk och våra nationella föreskrifter. 

Faktasida: Kvoter i Västerhavet

Kvoter i Västerhavet

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.