1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 1 januari 2020

  2. Publicerad: 26 oktober 2015 Uppdaterad: 1 januari 2020

  3. Publicerad: 21 december 2015 Uppdaterad: 1 januari 2020

  4. Publicerad: 21 december 2017 Uppdaterad: 1 januari 2020

  5. Publicerad: 2 december 2015

    Mark- och miljödomstolen gav i oktober 2014 Boliden AB nytt tillståndför hela verksamheten vid Aitik koppargruva, Europas största koppargruva.

  6. Publicerad: 27 januari 2016 Uppdaterad: 24 november 2016

    Klargörande avgörande från EU-domstolen om bland annat vilka skyldigheter vattendirektivet medför för medlemsstaterna vid tillståndsprövningar av enskilda verksamheter eller projekt och om hur begreppet "försämring av status" ska tolkas.