Sökresultat

  • Sötvatten (1)
  • Vattenförvaltning (1)
  • Publikation (1)
  • Publikation (1)
  • Rapport (1)

  • Publikationer (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Ekosystemtjänster från svenska sjöar och vattendrag

Ekosystemtjänster från svenska sjöar och vattendrag

En stor del av vårt välstånd vilar på de tjänster som naturen ger oss kostnadsfritt. Kan vi även i framtiden förutsätta att våra vatten tillhandahåller oss råmaterial, livsmedel, skydd och härliga bad? I denna rapport identifieras vilka ekosystemtjänster som levereras av våra sjöar och vattendrag, samt en bedömning av tillståndet på tjänsterna.